ÚR, Vodovod Čechtice_Černičí

ÚR, Vodovod Čechtice_ČerničíÚR, Vodovod Čechtice_Černičí

zahájení ÚŘ, Vodovod Čechtice_Černičí

zahájení ÚŘ, Vodovod Čechtice_Černičí

ÚR, Zasíťování pozemků 24 RD Na Výsluní, Městys Čechtice

ÚR, Zasíťování pozemků 24 RD Na Výsluní, Městys Čechtice

Oznámení zahájení ÚŘ zasíťování pozemku 24 RD Na Výsluní Čechtice

Oznámení zahájení ÚŘ zasíťování pozemku 24RD Na Výsluní Čechtice

Oznámení zahájení ÚŘ, Jeníkov – kVN, TS, kNN 328-581-177-2016- 1

oznameni-zahajeni-ur-jenikov-kvn-ts-knn-328-581-177-2016-1

ÚR, Vodovod Čechtice-Jeníkov 328-416-125-2016- 2

ÚR, Vodovod Čechtice-Jeníkov 328-416-125-2016- 2

Oznámení zahájení ÚŘ, Vodovod Jeníkov 328-416-125-2016-1

Oznámení zahájení ÚŘ, Vodovod Jeníkov 328-416-125-2016-1

Výzva k podání nabídky „Spolkový dům Čechtice“ ze dne 8.9.2015

Časový plán stavby_aktualizace dokumentace 1 dokumentace elektro + TZ Priloha č 1 15_09_2 Priloha č 2 15_09_2 ROZPOČET_slepý Spolkový dům čechtice_úpravy 042013 tabulky výrobků Technická zpráva - stavební část voda akanaliazce + TZ Vyzva k podani nabidek 15_09_02 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 15_09_7 ZD Návrh smlouvy 15_09_7

Výzva k podání nabídek 15_09_2015 Spolkový dům Čechtice – ZRUŠENO dne 8.9.2015

Výzva k podání nabídek 15_09_2015 Spolkový dům Čechtice

Výzva k podání nabídky na akci: Vybavení kompostárny Čechtice

Přílohy Příloha č.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vyzva k podani nabidek

Veřejná vyhláška – Vodovod Čechtice -Zhoř, oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Veřejná vyhláška - Vodovod Čechtice -Zhoř, oznámení o zahájení vodoprávního řízení

ÚR stavby Vodovod Čechtice-Zhoř, městys Čechtice 328-542-191-2014-2

ÚR stavby Vodovod Čechtice-Zhoř, městys Čechtice 328-542-191-2014-2

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015

Oznámení zahájení ÚŘ – vodovod Čechtice – Zhoř 328-542-191-2014-1

Oznámení zahájení ÚŘ - vodovod Čechtice - Zhoř 328-542-191-2014-1

Návrh rozpočtu EKOSO, svazek obcí 2015

Návrh rozpočtu EKOSO, svazek obcí 2015

ÚR a SP na stavbu – Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-3

ÚR a SP na stabu Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-3

Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-1

Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-1

Stavební povolení – Stavební úpravy a přístavba stodoly, Slunečko, Čechtice 330-746-247-2012-4

Stavební povolení - Stavební úpravy a přístavba stodoly, Slunečko, Čechtice 330-746-247-2012-4

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ_Stavební úpravy a přístavba stodoly, Čechtice, Slunečko 330-746-247-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ_Stavební úpravy a přístavba stodoly, Čechtice, Slunečko 330-746-247-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí na zalesnění pozemku v Černičí, Veselý 328-623-202-2012-3

Územní rozhodnutí na zalesnění pozemku v Černičí, Veselý 328-623-202-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí vrtaná studna Černičí

Územní rozhodnutí vrtaná studna, Blažek Černičí 328_597_193_2012_3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Zahájení ÚŘ na zalesnění pozemku č_1471 a 1532_1 v_k_ú_Černičíí, Veselý 328-623-202-2012-1

Zahájení ÚŘ na zalesnění pozemku č_1471 a 1532_1 v_k_ú_Černičíí, Veselý 328-623-202-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

ÚR a SP na stavbu – Novostavba RD, Tomanovi, Strojetice 330-552-180-2012-4

ÚR a SP na stavbu - Novostavba RD, Tomanovi, Strojetice 330-552-180-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ Vrtaná studna, Blažek, Černičí 328-597-193-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ Vrtaná studna, Blažek, Černičí 328-597-193-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení – Novostavba RD 330-552-180-2012-2

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Novostavba RD 330-552-180-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení Čechtice

Územní rozhodnutí a stavební povolení Čechtice - TS, kNN, NN - p.č. 1571_4 - 25 Č.j.330-465-139-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí – zatrubnění vodoteče Strojetice 328-458-130-2012-3

Územní rozhodnutí - zatrubnění vodoteče Strojetice 328-458-130-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení stavby skladovací kolny ZD Čechtice 330-439-128-2012-4

Územní rozhodnutí a stavební povolení stavby skladovací kolny ZD Čechtice 330-439-128-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení Čechtice – TS, kNN, 1571_4-25; 330-465-139-2012-2

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení Čechtice - TS, kNN, 1571_4-25 330-465-139-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ Zatrubnění vodoteče Obec Strojetice 328-458-130-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ Zatrubnění vodoteče Obec Strojetice 328-458-130-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ stavby : Skladovací kolny 330-439-128-2012-2 ze dne 9.7.2012

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ stavby Skladovací kolny 330-439-128-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení – Novostavba garáže, Blažkovi, Čechtice č.p.336 … 330-303-98-2012-4

Územní rozhodnutí a stavební povolení - Novostavba garáže, Blažkovi, Čechtice č.p.336 330-303-98-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

ÚR a SP stavby – Novostavba garáže, Čechtice, Tulachová Marie 330-267-87-2012-4

ÚR a SP stavby - Novostavba garáže, Čechtice, Tulachová Marie 330-267-87-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí Horní a Dolní rybník, Růžkovy Lhotice 328-254-76-2012-3

Územní rozhodnutí Horní a Dolní rybník, Růžkovy Lhotice 328-254-76-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ na stavbu – Novostavba garáže u RD 336, Blažkovi Čechtice 330-303-98-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ na stavbu - Novostavba garáže u RD 336, Blažkovi Čechtice 330-303-98-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení Jaroslava Švejdová, Otročice 18 – Přístřešek u rodinného domu 330-223-61-2012-1

Územní rozhodnutí a stavební povolení Jaroslava Švejdová, Otročice 18 - Přístřešek u rodinného domu 330-223-61-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí – Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-3

Územní rozhodnutí - Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ – novostavba garáže,Tulachová Marie 330-267-87-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ - novostavba garáže,Tulachová Marie 330-267-87-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ vrtaná trubní studna Pavel Křížek Vlacha 328-258-78-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ vrtaná trubní studna Pavel Křížek Vlacha 328-258-78-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ na akci rybník Horní a Dolní v Růžkových Lhoticích 328-254-76-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ na akci rybník Horní a Dolní v Růžkových Lhoticích 328-254-76-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a SP a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 330-245-72-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a SP a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 330-245-72-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení novostavba RD Turkovi Čechtice 330-161-45-2012-1

Územní rozhodnutí a stavební povolení novostavba RD Turkovi Čechtice 330-161-45-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Švejdová, Otročice 18, Výst.330-223-61-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Švejdová, Otročice 18, Výst.330-223-61-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-1

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Zahájení ÚŘ a SŘ Turkovi Čechtice, novostavba RD na ppč.1571/21 v k.ú.Čechtice

zahájení ÚR a SP Turkovi Čechtice, novostavba RD 330-161-45-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí – vrtaná studna David Buřival Jeníkov 2011-328-551-197-2

Územní rozhodnutí - vrtaná studna David Buřival Jeníkov 2011-328-551-197-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚR vrtaná studna Buřival 2011-328-551-197-1

Oznámení zahájení ÚR vrtaná studna Buřival 2011-328-551-197-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013