Veřejná vyhláška-úpravy provozu na pozemních komunikacích (D1-Soutice-Loket)

Veřejná vyhláška-omezení D1

Čechtické noviny 9-2019

Cechticke_noviny_08_19_v2_web

Rozpočtové opatření č. 6-2019

Rozpočtové opatření č. 6-2019

Veřejná vyhláška-„lesní zákon“

priloha_705287893_3_41508_2019-MZE-16212

Rada č. 12-2019

Rada č.12-2019

Rada č. 11-2019

Rada č. 11-2019

Rada č. 10-2019

Rada č. 10-2019

Rada č. 9-2019

Rada č.9-2019

Rada č. 8-2019

Rada č. 8-2019

Neznámí vlastníci

neznámí vlastmíci

Záměr o převod majetku

Záměr Luňáček,Čechtice

Záměr o převodu majetku

Záměr,Zeman J.,Chrastovice

Nařízení města Vlašim-záměr LHP

priloha_701132972_1_NAŘÍZENÍ-Vlašim_1-2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

190815140509_0001

Oznámení o konání opakované dražby

priloha__Oznámení o konání opakované dražby priloha_699985638_1_Katastrální mapa

Veřejná vyhláška-Stavební povolení-Lukavec-hranice kraje

Veřejná vyhláška-Lukavec-hranice kraje

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-Otročice

priloha_695062374_0_OOP_-_místní_úprava priloha_695062374_1_DIO_-_Otročice_silnice_III_111220_-_výměna_vodovodních_šoupa

Rozpočtové opatření č. 4/2019

rozpočtové opatření č. 4-2019

Zastupitelstvo městyse č. 3/2019

ZM č. 3-2019

Čechtická Lilie

plakát LILIE 2019

Čechtické noviny

Cechticke_noviny_07+08_19_web

Sraz traktorů Otročice

Oznámení o konání opakované dražby

priloha_687713659_2_Oznámení o konání opakované dražby priloha_687713659_1_Katastrální mapa

Veřejná vyhláška-částečná uzavírka ul. V Braňce(demolice zdi u hřiště)

priloha_687711689_0_OOP_-_přech._DZ

Rozhodnutí-úplná uzavírka náměstí Čechtice-Svatojakubské slavnosti

priloha_687711482_0_rozhodnutí_o_úplné_uzavírce

Veřejná vyhláška-stavební povolení-„vodovod Černičí“

priloha_687711461_0_Městys_Čechtice_-vodovod_Čechtice_-_Černičí_1

Veřejná vyhláška-OOP-úplná uzavírka silnic č.II/112 a č.II/150 v prostoru náměstí Čechtice

priloha_686874053_0_OOP_-_přech._DZ

Svatojakubské pouťové slavnosti 2019 v Čechticích

plakat-cechtice2019_4

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2018

Závěrečný účet 2018 za r.18 FIN,R.V.P2018 IMG_0002 IMG_0001 IMG-_0001

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3-2019

Veřejné zastupitelstvo-pozvánka

pozvánka

Rozhodnutí o úplné uzavírce-most Loket

_rozhodnutí_o_úplné_uzavírce-1

Veřejná vyhláška-zahájení stavebního řízení-most Lukavec

priloha_681079131_0_2019-04156

Zastupitelstvo městyse 2/2019

zastupitelsvo 2-2019

Oznámení o konání opakované dražby

_Oznámení o konání opakované dražby priloha_1_Katastrální mapa-1

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

_-_úplná_uzavírka-1 objízdná_trasa-1

Čechtické noviny 6/2019

Cechticke_noviny_06_19_web

Oznámení o zahájení řízení-úplná uzavírka silnice č.II/150(most Loket)

_oznámení_o_zahájení_řízení_-_úplná_uzavírka-1 priloha__objízdná_trasa-1

DSO BENE-BUS oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Zveřejnění-BENE-BUS

Záměr o převodu majetku

Záměr-p.Pejcl

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení vodovodního řízení-„Vodovod Čechtice-Černičí“

priloha_675500922_0_Městys_Čechtice_-_vodovod_Čechtice_-_Černičí_1

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2 - 2019

Pronájem hospody „Na Radnici“ v Křivsoudově

Žádosti na hospodu - hodnotící kritéria

Den české historie 2019

letak-Den-C-H-01-1

Čechtické noviny 5/2019

Cechticke_noviny_05_19v2_web

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-2 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Otročice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-součtová VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Nakvasovice

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2019

prilohadne_0515_1902365293

Rozhodnutí-uzavírka náměstí Čechtice

priloha__zvl._užívání

Rada městyse č.7/2019

rada 7-23.4.2019

Rada městyse č.6/2019

rada 6-1.4.2019

Oznámení o konání opakované dražby

priloha_667477960_2_Oznámení o konání opakované dražby

Sdělení seznámení s podklady stavba „II/112 Zdislavice-hranice Středočeského kraje“

_seznámení_s_podklady-1

Záměr o převodu pozemku

Záměr-Rosecka

Zastupitelsvo městyse č. 1 / 2019

zastupitelstvo č. 1-2019

Rada městyse č. 5/2019

rada č. 5-2019

Rozpočtové opatření č.1/2019

rozpočtové opatření č. 1-2019

Veřejná vyhláška OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

priloha__OOP_-_přech._DZ

Oznámení o ukončení 2.etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace návrhu územní studie

priloha__oznámení_veřejné_konzultace

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídle voleb

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019-kraj.hyg.stanice Praha

pozvánka1_priloha_k_c.j._KHSSC_16260-3

Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Čechtice,ul. V braňce

_OOP_přechodné_DZ_Čechtice-1 priloha__1_Čechtice_V_Braňce

Veřejná vyhláška – OOP – ministersto zemědělství – kůrovec

priloha_veřejná vyhláška _2019-MZE-16212

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Čechtice

Výběrové řízení-MŠ Čechtice

Čechtické noviny 4/2019

Cechticke_noviny_04_19_web

Bene-bus: Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet 2018-Bene-bus

Zastupitelstvo městyse 1/2019

zastupitelstvo 1-2019

Rada městyse č. 4/2019

Rada č.4-2019

Výzva pro vlastníky lesů

priloha_653040277_1_Letak_kurovec_2_

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení

Vysvětlení zadávací dokumentace

Čechtické noviny č. 3-2019

Cechticke_noviny_03_19_v3_web

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci1_Čechtice 2

Rada městyse č. 3/2019

Rada městyse č. 3 - 2019

Rada městyse č. 2/2019

Rada městyse č. 2-2019

Ceník vodného a stočného 2019

Ceník 2019

Výzva k podání nabídek

VŘ Vybavení školy ZADÁVACÍ PODMÍNKY sgn Nábytek_škola_poptávka_bez cen Schéma elektro chemie-1 Schéma elektro IT Schéma elektro skleník Schéma elektro Dílny Návrh kupní smlouvy pro vybavení

Zahájení správ.řízení-kácení M.Paseka a Čechtice

Kácení-M.Paseka,Čechtice

Zahájení správ.řízení-kácení Orlovská,Otročice

zahájení řízení-Otročice

Čechtické noviny 2-2019

Cechticke_noviny_02_19_v2_web

Závěrečné rozpočtové opatření

Závěrečné rozpočt.opatření

Rada městyse č. 1/2019

rada 1-2019

Rada městyse č. 25/2018

rada 25-2018

Rada městyse č. 24/2018

rada 24-2018

Rada městyse č. 23/2018

rada 23-2018

Žádost o povolení výjimky z ochran.podmínek zvláště chráněných organismů-oznámení o zahájení řízení

AOPK_-_monitoring_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni

Čechtické noviny 1-2019

Cechticke_noviny_01_19_v3_web

Záměr o pronájmu

pronájem lékárna

Zastupitelsvo městyse 6/2018

ZM 6-2018

Obecně závazná vyhláška Městyse Čechtice č.1/2018

Vyhláška-komunálního odpadu

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019 Výkaz-pro-hodnocení-plnění-rozpočtu

Rozpočtové opatření č.10/2018

Rozpočtové opatření č.10-2018

Dotaz podle zákona č.106/1999

FINELINER - Žádost podle zákona č. 1061999 Sb-1 Dotazník - kastrační program - LISTOPAD 2018-1

Betlémské světlo

Betlémské světlo

Rada městyse č. 22/2018

Rada-č.22-4.11.2018

Rada městyse č.21/2018

Rada-č.21- 30. 10. 2018

Rada městyse č.20/2018

Rada-č.20-23.10.2018

Rada městyse č.20/2018

Rada-č.20-23.10.2018

Rada městyse č.19/2018

Rada-č.19- 11.10. 2018

Rada městyse č.18/2018

Rada-č.18- 3.10.2018

Čechtické noviny 12-2018

Cechticke_noviny_12_18_v2_web(1)

Rada městyse č.23/2018

Rada č.23-27.11.2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Záměr-stavební parcely Čechtice-mapa

Záměr o převodu majetku

Lučan Čechtice

Záměr o převodu majetku

Záměr-stavební parcely

Jeníkovské rozsvícení vánočního stromu

Jeníkovské rozsvícení stromu7

Mikroregion Želivka-návrh rozpočtu na rok 2019

Navrh rozpoctu 2019 Mikroregion

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Vánoční jarmark ZŠ Čechtice

ZŠ ČECHTICE an

Záměr o převodu majetku

Záměr o převodu majetku

Záměr o pronájmu nebytových prostor

záměr o pronájmu nebytových prostor

Veřejné projednání o návrhu Územního plánu Načeradec

veřejné_projednání_návrhu_územního_plánu_Načerade

Dražební vyhláška

dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2...

Záměr o převodu majetku

záměr Čechtice záměr-mapa

EKOSO – návrh rozpočtu na rok 2019

_Návrh rozpočtu 2019 Ekoso _Návrh střednědobého výhledu 2019+2023-1Ekoso

Bene-bus:návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu 2019 Benebus

Usnesení ustavujícího Zastupitelstva městyse Čechtice

Usnesení ustavujícího zastupitelstva

Čechtické noviny 11-2018

Cechticke_noviny_11_18_web

Čechtické noviny 10-2018

Cechticke_noviny_10_18_v1_web-1

Pozvánka-Ikona okno do nebe

pozvánka

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č.9-2018

Záměr o převodu majetku

Záměr-Keroušovi

Oznámení o ukončení 1. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

Oznámení_o_ukončení_1._etapy_Územní_studie_krajin-1

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka ustavující ZM

Záměr o pronájmu majetku

Záměr o pronájmu-Malá Paseka

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška-_oznámení_o_zahájení_řízení

Dražební jednání-elektronická dražba

Uveřejnění dražební vyhlášky Usnesení-elektronická dražba Exekuční příkaz

Překážky v usmíření

plakát_usmíření

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8-2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Billboard_ZŠ-Čechtice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Sokol Čechtice

Veřejnoprávní smlouva II.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Sokol Čechtice

Veřejnoprávní smlouva I.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Veřejná dražební vyhláška

Veřejná dražební vyhláška

Písemná zpráva zadavatele: Veřejná zakázka malého rozsahu:Oprava místní komunikace ul. U Vojtěcha

Oprava místní komunikace

Písemná zpráva zadavatele:Veřejná zakázka:Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Dodávka vybavení ICT

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Farnost Čechtice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo městyse č. 4/2018

Zastupitelstvo 4-2018

Rada městyse č. 17/2018

Rada-č.17-10.9.2018

Odvolání žadatele proti rozhodnutí KÚ SK-nepovolení zvlášť chráň.druhů živočichů

_cmelaci_-_dovoz

Veřejná vyhláška-úplná uzavírka – Čechtice, ul. V Braňce

Uzavírka II._TJ_Čechticepřechodná_úprava_OOP_TJ_Čechtice

Chyť si svého kapra

Chyť si svého kapra 18

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č.7-2018

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění-Čez distribuce

Rada městyse č. 16/2018

Rada-č.16-20.8.2018

Rada městyse č. 15/2018

Rada-č.15-13. 8. 2018

Rada městyse č. 14/2018

Rada-č.14-23.7. 2018

Rada městyse č.13/2018

Rada-č.13-17. 7. 2018

Rada městyse č.12

Rada-č.12-9.7.2018

Rozhodnutí-Vyjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní

0_Brinkman_Polska_Sp._-_cmelak_-_dovoz_prodej_-_rozhodnuti-1

Nařízení-maximální ceny jízdného v rámci integr.veř.služeb

_Narizeni_-ceny jízdného_2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6-2018

Záměr o převodu majetku

Záměr o převodu majetku

Písemná zpráva zadavatele-„Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích“

Písemná zpráva zadavatele

Záměr o převodu majetku

záměr-Technosport Záměr -TEchnosport-Kahoun V.

Záměr o převodu majetku-Staré Práchňany

Staré Práchňany-záměr

Záměr o převodu majetku-Čechtice

Čechtice Technosport(část)-záměr

Záměr o převodu majetku-Jeníkov

Jeníkov-záměr

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

592072948_0_OOP_Přechodné_DZ_-_svatojakubská

Oznámení výběru dodavatele

Oznámení výběru dodavatele

Dotazník pro občany-„Plánování v oblasti vod.“

Dotazník

Rada městyse č. 11/2018

Rada-č.11-25.6.2018

Rada městyse č. 10/2018

Rada-č.10-23.5.2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Rozpočtové opatření č.5

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení výběru dodavatele

Zastupitelstvo 3/2018

ZM 3-2018

Výzva-Oprava místní komunikace-ul. U Vojtěcha

Výzva-Oprava místní komunikace-ul.U Vojtěcha Rozpočet- UL.K VOJTĚCHU ČECHTICE - VV Smlouva o dílo Výpis z katastru

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

586870396_1_Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_v_roce_2018_3._termin

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, druhu netopýr dlouhouchý

586760371-_netopyr_-_vyzkum_-_rozhodnuti

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2017-schválený

Závěrečný účet 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1-Prodloužení lhůty k podání nabídek-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Kopie - technicka-specifikace-cast-ict-slepyuzamcene-bunky

Závěrečný účet-Mikroregion Želivka

Navrh zaverecneho uctu mikroregionu Zelivka za rok 2017_txt Navrh zaverecneho uctu mikroregionu Zelivka za rok 2017 - prilohy

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

583098244_0_Usnesení - dražba nemovitostí_11.6.2018_1119

Výzva k podání nabídek -zadávací podmínky-Úprava přechodů podél silnice II./112 v Čechticích

Stavební povolení MěÚ Vlašim stav_pov180613175829_0001 2017_81 - Úprava přechodů podél silnice II-112 v Čechticích [zadání] 20180613 Smlouva o dílo Projektová_dokumentace

Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.4-2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

579362929_0_OOP_přechodné_Dz_-_úplná_uzavírka

Výzva k podání nabídek-zadávací podmínky-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Výzva k podání nabídek Kopie - Technická specifikace -část ICT slepyuzamcene bunky 20180524 Návrh kupní smlouvy pro část ICT

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.3

Oznámení kontaktních údajů pověřence

Oznámení kontaktních údajů na pověřence.docx

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestava - FIN, rozvaha, výsl., příloha za r. 2017

Veřejná vyhláška-nedoručitelná písemnost

_vyvěšení_nedoručitelné_písemnosti_-_Filip_Josef

Rada městyse č.9/2018

rada 9-2018

Rada městyse č.8/2018

Rada-č.8-9.4.2018

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-úpravy na pozemních komunikacích

572619815_0_OOP

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Čechtice

Veřejná vyhláška -Projednání_návrhu_zadání_UP_Čechtice

Letní svoz popelnic

Letní svoz popelnic Letní svoz popelnic

Svoz nebezpečného odpadu

nebezpečný odpad

Vyúčtování(kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017

Čechtice-kal.17-vyúčtování

Veřejná vyhláška-daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška-finanční úřad

Rozpočtové opatření č. 2/2018

rozpočtové opatření č.2-2018

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

569397130_0_OOP_Přechodné_DZ

Benebus-oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Zveřejnění

Mikroregion Želivka-schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet Mikroregionu Želivka

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Veřejná vyhláška