Záměr o pronájmu nebytových prostor

Záměr-prodejna Jeníkov

Záměr o převodu majetku

Záměr-Otročice I. Záměr-Otročice II.

Čechtické noviny 1/2020

Cechticke_noviny_01_20_v1_web

Veřejná vyhláška-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

priloha_-veřejná vyhláška_0_přech.DZ_CMS_Čechtice

Vyhláška o stanoveném systému schromažďování komunálního odpadu

Vyhláška-schromažďování odpadu

Vyhláška o místních poplatcích

Vyhláška-místní poplatky

Zastupitelstvo městyse č.5/2019

Zastupitelstvo městyse š.5-2019

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Čechtice na rok 2021-2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2020

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2020

Veřejnoprávní smlouva – Sokol Čechtice

Veřejnoprávní smlouva-Sokol Čechtice

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočtové opatření č.9-2019

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo

Pozvánka

Veřejná vyhláška-OPP-Ministerstvo zemědělství-Lesní zákon

priloha_733107633_3_63920_2019-MZE-16212-1

Čechtické noviny 12/2019

Cechticke_noviny_11_19_v2_web-1

Záměr o převodu majetku

Záměr Otročice vodojem

Záměr o převodu majetku

Záměr M . Mojžíšová

Záměr o převodu majetku

Záměr-J.Babický

Záměr o převodu majetku

Záměr-Koubíková,Otročice

Posuzování vlivů na životní prostředí -„Dostavba farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“-veřejné projednání

Informace_o_konani_verejneho_projednani_Farma_Jenisovice

Žádost o povolení výjimky-vlk obecný-rozhodnutí

_Hnuti_DUHA_Olomouc_-_vlk_telemetrie_-_rozhodnuti

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8

DSO BENE-BUS oznámení o zveřejnění

Bene-bus

Dražební vyhláška

priloha_722669248_1_Usnesení - dražební vyhláška II._ č. j. 170 EX 504_18-21-1

Čechtické noviny č. 11/2019

Cechticke_noviny_10_19_v2_web-1

Informace dle zákona č. 106/1999Sb.

Žádost o poskytnutí informace Informace dle zákona_

Záměr o převodu majetku

Záměr o převodu majetku

Dostavba farmy pro výkrm brojlerů Jenišovice-posuzování vlivů na životní prostředí

Jenišovice-záměr Dokumentace o záměru je k nahlédnutí na Úřadu městyse Čechtice

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Veřejná vyhláška:zásady územního rozvoje SK a vyhodnocení vlivů

priloha_714315953_0_2019-023504

Veřejná vyhláška-Veřejné projednání k návrhu Územního pánu Křivsoudov

priloha_713462892_0_38942-2019_Veřejné_projednání_UP_Křivsoudov

Čechtické noviny 10-2019

Cechticke_noviny_09_19_v3_web

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č.7-2019

Hasičská zbrojnice Čechtice-den otevřených dveří

Den otevřených dveří

ČEZ-upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

priloha_710424146_1_upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi

Veřejná vyhláška-úpravy provozu na pozemních komunikacích (D1-Soutice-Loket)

Veřejná vyhláška-omezení D1

Čechtické noviny 9-2019

Cechticke_noviny_08_19_v2_web

Rozpočtové opatření č. 6-2019

Rozpočtové opatření č. 6-2019

Veřejná vyhláška-„lesní zákon“

priloha_705287893_3_41508_2019-MZE-16212

Rada č. 12-2019

Rada č.12-2019

Rada č. 11-2019

Rada č. 11-2019

Rada č. 10-2019

Rada č. 10-2019

Rada č. 9-2019

Rada č.9-2019

Rada č. 8-2019

Rada č. 8-2019

Neznámí vlastníci

neznámí vlastmíci

Záměr o převodu majetku

Záměr,Zeman J.,Chrastovice

Nařízení města Vlašim-záměr LHP

priloha_701132972_1_NAŘÍZENÍ-Vlašim_1-2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

190815140509_0001

Oznámení o konání opakované dražby

priloha__Oznámení o konání opakované dražby priloha_699985638_1_Katastrální mapa

Veřejná vyhláška-Stavební povolení-Lukavec-hranice kraje

Veřejná vyhláška-Lukavec-hranice kraje

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-Otročice

priloha_695062374_0_OOP_-_místní_úprava priloha_695062374_1_DIO_-_Otročice_silnice_III_111220_-_výměna_vodovodních_šoupa

Rozpočtové opatření č. 4/2019

rozpočtové opatření č. 4-2019

Zastupitelstvo městyse č. 3/2019

ZM č. 3-2019

Čechtická Lilie

plakát LILIE 2019

Čechtické noviny

Cechticke_noviny_07+08_19_web

Sraz traktorů Otročice

Oznámení o konání opakované dražby

priloha_687713659_2_Oznámení o konání opakované dražby priloha_687713659_1_Katastrální mapa

Veřejná vyhláška-částečná uzavírka ul. V Braňce(demolice zdi u hřiště)

priloha_687711689_0_OOP_-_přech._DZ

Rozhodnutí-úplná uzavírka náměstí Čechtice-Svatojakubské slavnosti

priloha_687711482_0_rozhodnutí_o_úplné_uzavírce

Veřejná vyhláška-stavební povolení-„vodovod Černičí“

priloha_687711461_0_Městys_Čechtice_-vodovod_Čechtice_-_Černičí_1

Veřejná vyhláška-OOP-úplná uzavírka silnic č.II/112 a č.II/150 v prostoru náměstí Čechtice

priloha_686874053_0_OOP_-_přech._DZ

Svatojakubské pouťové slavnosti 2019 v Čechticích

plakat-cechtice2019_4

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2018

Závěrečný účet 2018 za r.18 FIN,R.V.P2018 IMG_0002 IMG_0001 IMG-_0001

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3-2019

Veřejné zastupitelstvo-pozvánka

pozvánka

Rozhodnutí o úplné uzavírce-most Loket

_rozhodnutí_o_úplné_uzavírce-1

Veřejná vyhláška-zahájení stavebního řízení-most Lukavec

priloha_681079131_0_2019-04156

Zastupitelstvo městyse 2/2019

zastupitelsvo 2-2019

Oznámení o konání opakované dražby

_Oznámení o konání opakované dražby priloha_1_Katastrální mapa-1

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

_-_úplná_uzavírka-1 objízdná_trasa-1

Čechtické noviny 6/2019

Cechticke_noviny_06_19_web

Oznámení o zahájení řízení-úplná uzavírka silnice č.II/150(most Loket)

_oznámení_o_zahájení_řízení_-_úplná_uzavírka-1 priloha__objízdná_trasa-1

DSO BENE-BUS oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Zveřejnění-BENE-BUS

Návrh závěrečného účtu 2018

Závěrečný účet-návrh 2019 za r.18 Přezkoumaní hospodaření Výkaz Výkaz MŠ FIN,R.V.P2018

Záměr o převodu majetku

Záměr-p.Pejcl

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení vodovodního řízení-„Vodovod Čechtice-Černičí“

priloha_675500922_0_Městys_Čechtice_-_vodovod_Čechtice_-_Černičí_1

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2 - 2019

Pronájem hospody „Na Radnici“ v Křivsoudově

Žádosti na hospodu - hodnotící kritéria

Den české historie 2019

letak-Den-C-H-01-1

Čechtické noviny 5/2019

Cechticke_noviny_05_19v2_web

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-2 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Otročice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-součtová VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Nakvasovice

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2019

prilohadne_0515_1902365293

Rozhodnutí-uzavírka náměstí Čechtice

priloha__zvl._užívání

Rada městyse č.7/2019

rada 7-23.4.2019

Rada městyse č.6/2019

rada 6-1.4.2019

Oznámení o konání opakované dražby

priloha_667477960_2_Oznámení o konání opakované dražby

Sdělení seznámení s podklady stavba „II/112 Zdislavice-hranice Středočeského kraje“

_seznámení_s_podklady-1

Záměr o převodu pozemku

Záměr-Rosecka

Zastupitelsvo městyse č. 1 / 2019

zastupitelstvo č. 1-2019

Rada městyse č. 5/2019

rada č. 5-2019

Rozpočtové opatření č.1/2019

rozpočtové opatření č. 1-2019

Veřejná vyhláška OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

priloha__OOP_-_přech._DZ

Oznámení o ukončení 2.etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace návrhu územní studie

priloha__oznámení_veřejné_konzultace

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídle voleb

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019-kraj.hyg.stanice Praha

pozvánka1_priloha_k_c.j._KHSSC_16260-3

Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Čechtice,ul. V braňce

_OOP_přechodné_DZ_Čechtice-1 priloha__1_Čechtice_V_Braňce

Veřejná vyhláška – OOP – ministersto zemědělství – kůrovec

priloha_veřejná vyhláška _2019-MZE-16212

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Čechtice

Výběrové řízení-MŠ Čechtice

Čechtické noviny 4/2019

Cechticke_noviny_04_19_web

Bene-bus: Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet 2018-Bene-bus

Zastupitelstvo městyse 1/2019

zastupitelstvo 1-2019

Rada městyse č. 4/2019

Rada č.4-2019

Výzva pro vlastníky lesů

priloha_653040277_1_Letak_kurovec_2_

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení

Vysvětlení zadávací dokumentace

Čechtické noviny č. 3-2019

Cechticke_noviny_03_19_v3_web

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci1_Čechtice 2

Rada městyse č. 3/2019

Rada městyse č. 3 - 2019

Rada městyse č. 2/2019

Rada městyse č. 2-2019

Ceník vodného a stočného 2019

Ceník 2019

Výzva k podání nabídek

VŘ Vybavení školy ZADÁVACÍ PODMÍNKY sgn Nábytek_škola_poptávka_bez cen Schéma elektro chemie-1 Schéma elektro IT Schéma elektro skleník Schéma elektro Dílny Návrh kupní smlouvy pro vybavení

Zahájení správ.řízení-kácení M.Paseka a Čechtice

Kácení-M.Paseka,Čechtice

Čechtické noviny 2-2019

Cechticke_noviny_02_19_v2_web

Závěrečné rozpočtové opatření

Závěrečné rozpočt.opatření

Zastupitelsvo městyse 6/2018

ZM 6-2018

Obecně závazná vyhláška Městyse Čechtice č.1/2018

Vyhláška-komunálního odpadu

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019 Výkaz-pro-hodnocení-plnění-rozpočtu

Rada městyse č.18/2018

Rada-č.18- 3.10.2018

Čechtické noviny 12-2018

Cechticke_noviny_12_18_v2_web(1)

Rada městyse č.23/2018

Rada č.23-27.11.2018

Usnesení ustavujícího Zastupitelstva městyse Čechtice

Usnesení ustavujícího zastupitelstva

Čechtické noviny 11-2018

Cechticke_noviny_11_18_web

Čechtické noviny 10-2018

Cechticke_noviny_10_18_v1_web-1

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č.9-2018

Oznámení o ukončení 1. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

Oznámení_o_ukončení_1._etapy_Územní_studie_krajin-1

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška-_oznámení_o_zahájení_řízení

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8-2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Sokol Čechtice

Veřejnoprávní smlouva II.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Sokol Čechtice

Veřejnoprávní smlouva I.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Farnost Čechtice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo městyse č. 4/2018

Zastupitelstvo 4-2018

Rada městyse č. 17/2018

Rada-č.17-10.9.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č.7-2018

Rada městyse č. 16/2018

Rada-č.16-20.8.2018

Rada městyse č. 15/2018

Rada-č.15-13. 8. 2018

Rada městyse č. 14/2018

Rada-č.14-23.7. 2018

Rada městyse č.13/2018

Rada-č.13-17. 7. 2018

Rada městyse č.12

Rada-č.12-9.7.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6-2018

Rada městyse č. 11/2018

Rada-č.11-25.6.2018

Rada městyse č. 10/2018

Rada-č.10-23.5.2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Rozpočtové opatření č.5

Zastupitelstvo 3/2018

ZM 3-2018

Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.4-2018

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.3

Rada městyse č.9/2018

rada 9-2018

Rada městyse č.8/2018

Rada-č.8-9.4.2018

Vyúčtování(kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017

Čechtice-kal.17-vyúčtování

Veřejná vyhláška-daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška-finanční úřad

Rozpočtové opatření č. 2/2018

rozpočtové opatření č.2-2018

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

569397130_0_OOP_Přechodné_DZ

Benebus-oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Zveřejnění

Mikroregion Želivka-schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet Mikroregionu Želivka

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Veřejná vyhláška

Zastupitelstvo 2/2018

ZM 2-2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozp.č.1

Rada městyse 7/2018

rada 7-2018

Rada městyse 6/2018

rada 6-2018

Rada městyse 5/2018

rada 5-2018

Rada městyse 4/2018

rada 4-2018

Rada městyse 3/2018

rada 3-2018

Bene-bus: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 fin 12

Bene-Bus Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2017

Záměr o převodu majetku

Záměr SÚS SK

Zastupitelstvo 1/2018

Zastupitelstvo městyse Čechtice 1-2018

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Záměr o převod majetku

Záměr o převod

Neznámí vlasníci pozemků

Neznámí vlastníci

Ceník vodného a stočného 2018

Ceník vodného a stočného

Záměr o převod majetku

Schmitz,R.Lhotice

Záměr o převod majetku

Lohrovi, Čechtice

rada městyse č. 2/2018

Rada-č.2-15.1.2018

rada městyse č. 1/2018

Rada-č.1-9.1.2018

rada městyse č. 18/2017

Rada-č.18-27.12.2017

Zastupitelstvo městyse č. 6/2017

ZM - 6- 12.12.2017

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích

Veřejná vyhláška návrh_DZ _DIO_-_přeznačení_D1

Závěrečné rozpočtové opatření městyse Čechtice

Závěrečné rozpočtové opatření

Výsledky voleb

volby prezident 1. kolo

„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“- posuzování vlivů na život. protředí

Zahájení zjišťovacího řízení

Zastupitelstvo městyse 5/2017

ZM - 5- 23.10.2017

Rada městyse 17/2017

Rada-č.17-15.12.2017

Rada městyse 16/2017

Rada-č.16-12.12.2017

Rada městyse 15/2017

Rada-č.15-4.12.2017

rada městyse 14/2017

Rada-č.14-27.11.2017

Rada městyse 13/2017

Rada-č.13-20.11.2017

Rada městyse 12/2017

Rada-č.12-13.11.2017

Rada městyse 11/2017

Rada-č.11-30.10.2017

Rada městyse 10/2017

Rada-č.10-2.10.2017

Rada městyse 9/2017

Rada-č.9-18.9.2017

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávacích podmínek č.1-Lesnická technika městyse Čechtice

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody podmínky

Výzva k podání nabídek-veřejná zakázka malého rozsahu-„Lesnická technika městyse Čechtice.“

Výzva k podání nabídek-Lesnická technika městyse Čechtice.

Veřejná zakázka-Oznámení o výběru dodavatele-„Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice“

Oznámení o výběru dodavatele

BENE-BUS-schválený rozpočet na rok 2018

BENE-BUS - Rozpočet 2018 BENE-BUS - Střednědobý výhled 2

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění

Veřejná zakázka-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-Vysvětlení zadávacích podmínek č.2

Vysvětlení č.2 Kopie - Kopie-Slepy_rozpocet_-_stavba-22.11.2017 Odpovědi_na_dotazy_6-11-1

Rozpočtové opatření 9/2017

Rozpočtové opatření 9-2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků-volba prezidenta ČR

Informace o počtu a sídlech voleb.okrsků