Pozvánka na veřejné zastupitelstvo

Pozvánka

Dostavba farmy pro výkrm brojlerů Jenišovice-posuzování vlivů na životní prostředí

Jenišovice-záměr Dokumentace o záměru je k nahlédnutí na Úřadu městyse Čechtice

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Hasičská zbrojnice Čechtice-den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Čechtická Lilie

plakát LILIE 2019

Sraz traktorů Otročice

Svatojakubské pouťové slavnosti 2019 v Čechticích

plakat-cechtice2019_4

Den české historie 2019

letak-Den-C-H-01-1

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2019

prilohadne_0515_1902365293

Rozhodnutí-uzavírka náměstí Čechtice

priloha__zvl._užívání

Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Čechtice,ul. V braňce

_OOP_přechodné_DZ_Čechtice-1 priloha__1_Čechtice_V_Braňce

Veřejná vyhláška – OOP – ministersto zemědělství – kůrovec

priloha_veřejná vyhláška _2019-MZE-16212

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Čechtice

Výběrové řízení-MŠ Čechtice

Výzva pro vlastníky lesů

priloha_653040277_1_Letak_kurovec_2_

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci1_Čechtice 2

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška-_oznámení_o_zahájení_řízení

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Starší příspěvky nalazenete v sekci Archiv Aktuálně

Děkujeme