Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení záměru „II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje“

II 128, II 150 Lukavec - hranice kraje

Návrh Územního plánu Načeradec

_Žádost_o_projednání_ÚP_Načeradec

Záměr o směně pozemků

Záměr-o-směnu-Košťál Lad. a Petr

Oznámení zahájení ÚŘ, Jeníkov – kVN, TS, kNN 328-581-177-2016- 1

oznameni-zahajeni-ur-jenikov-kvn-ts-knn-328-581-177-2016-1

Seznam neznámých vlastníků pozemků

398788088_1_cechtice

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení

389524612_0_ZZR_Vykrm_brojleru_Jenisovice

Výzva k podání nabídky projektové dokumentace na přístavbu Základní školy v Čechticích

20160719_Zadání projekčních prací

ÚR, Vodovod Čechtice-Jeníkov 328-416-125-2016- 2

ÚR, Vodovod Čechtice-Jeníkov 328-416-125-2016- 2

Oznámení zahájení ÚŘ, Vodovod Jeníkov 328-416-125-2016-1

Oznámení zahájení ÚŘ, Vodovod Jeníkov 328-416-125-2016-1

Veřejná vyhláška obce Pravonín

363193166_0_VV-oznameni-VP-zm2-UPO-Pravonin

Veřejná vyhláška – Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012-leden2016).

340307268_4_Verejna_vyhlaska-1

Česká telekomunikační infrastruktura-vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

317723120_0_151021_Vývěska-1

Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení řízení záměru „Modernizace farmy Čechtice“ v k.ú. Čechtice

294029091_0_Zahajeni_zjistovaciho_rizeni_Modernizace_farmy_Cechtice

Veřejná vyhláška „Vodovod Čechtice-Zhoř“

292366963_0_Městys_Čechtice_-_Vodovod_Čechtice_-_Zhoř

Oznámení zahájení ÚŘ – vodovod Čechtice – Zhoř 328-542-191-2014-1

Oznámení zahájení ÚŘ - vodovod Čechtice - Zhoř 328-542-191-2014-1

Veřejná vyhláška-2.změna OPVZ VN Švihov

228055996_0_Zmena_OP_VN_Svihov_na_Zelivce-1

Změna ÚP OÚ Chyšná

Změna ÚP Chyšná

Veřejná vyhláška – “ Změna ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce.“

180363878_0_Zmena_OP_VN_Svihov_na_Zelivce-1

ÚR a SP na stavbu – Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-3

ÚR a SP na stabu Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-3

Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-1

Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Teplovod Čechtice 330-286-96-2013-1

Stavební povolení – Stavební úpravy a přístavba stodoly, Slunečko, Čechtice 330-746-247-2012-4

Stavební povolení - Stavební úpravy a přístavba stodoly, Slunečko, Čechtice 330-746-247-2012-4

Veřejná vyhláška-kopaná studna, přiváděcí řad

116878384_0_Městys_Čechtice_-...P__vodovodní_přiváděcí_-1

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ_Stavební úpravy a přístavba stodoly, Čechtice, Slunečko 330-746-247-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ_Stavební úpravy a přístavba stodoly, Čechtice, Slunečko 330-746-247-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí na zalesnění pozemku v Černičí, Veselý 328-623-202-2012-3

Územní rozhodnutí na zalesnění pozemku v Černičí, Veselý 328-623-202-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí vrtaná studna Černičí

Územní rozhodnutí vrtaná studna, Blažek Černičí 328_597_193_2012_3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Zahájení ÚŘ na zalesnění pozemku č_1471 a 1532_1 v_k_ú_Černičíí, Veselý 328-623-202-2012-1

Zahájení ÚŘ na zalesnění pozemku č_1471 a 1532_1 v_k_ú_Černičíí, Veselý 328-623-202-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

ÚR a SP na stavbu – Novostavba RD, Tomanovi, Strojetice 330-552-180-2012-4

ÚR a SP na stavbu - Novostavba RD, Tomanovi, Strojetice 330-552-180-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ Vrtaná studna, Blažek, Černičí 328-597-193-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ Vrtaná studna, Blažek, Černičí 328-597-193-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení – Novostavba RD 330-552-180-2012-2

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Novostavba RD 330-552-180-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení Čechtice

Územní rozhodnutí a stavební povolení Čechtice - TS, kNN, NN - p.č. 1571_4 - 25 Č.j.330-465-139-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí – zatrubnění vodoteče Strojetice 328-458-130-2012-3

Územní rozhodnutí - zatrubnění vodoteče Strojetice 328-458-130-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení stavby skladovací kolny ZD Čechtice 330-439-128-2012-4

Územní rozhodnutí a stavební povolení stavby skladovací kolny ZD Čechtice 330-439-128-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení Čechtice – TS, kNN, 1571_4-25; 330-465-139-2012-2

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení Čechtice - TS, kNN, 1571_4-25 330-465-139-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ Zatrubnění vodoteče Obec Strojetice 328-458-130-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ Zatrubnění vodoteče Obec Strojetice 328-458-130-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ stavby : Skladovací kolny 330-439-128-2012-2 ze dne 9.7.2012

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ stavby Skladovací kolny 330-439-128-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení – Novostavba garáže, Blažkovi, Čechtice č.p.336 … 330-303-98-2012-4

Územní rozhodnutí a stavební povolení - Novostavba garáže, Blažkovi, Čechtice č.p.336 330-303-98-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Úprava provozu pozem.komunikace“Jizbice-Zhoř“

B-OOP-Jizbice_u_Čechtic-omezení_tonážeč.j.11143-12-412-2011 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

ÚR a SP stavby – Novostavba garáže, Čechtice, Tulachová Marie 330-267-87-2012-4

ÚR a SP stavby - Novostavba garáže, Čechtice, Tulachová Marie 330-267-87-2012-4 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí Horní a Dolní rybník, Růžkovy Lhotice 328-254-76-2012-3

Územní rozhodnutí Horní a Dolní rybník, Růžkovy Lhotice 328-254-76-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ na stavbu – Novostavba garáže u RD 336, Blažkovi Čechtice 330-303-98-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ na stavbu - Novostavba garáže u RD 336, Blažkovi Čechtice 330-303-98-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení Jaroslava Švejdová, Otročice 18 – Přístřešek u rodinného domu 330-223-61-2012-1

Územní rozhodnutí a stavební povolení Jaroslava Švejdová, Otročice 18 - Přístřešek u rodinného domu 330-223-61-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí – Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-3

Územní rozhodnutí - Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-3 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ – novostavba garáže,Tulachová Marie 330-267-87-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ - novostavba garáže,Tulachová Marie 330-267-87-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ vrtaná trubní studna Pavel Křížek Vlacha 328-258-78-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ vrtaná trubní studna Pavel Křížek Vlacha 328-258-78-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ na akci rybník Horní a Dolní v Růžkových Lhoticích 328-254-76-2012-1

Oznámení zahájení ÚŘ na akci rybník Horní a Dolní v Růžkových Lhoticích 328-254-76-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a SP a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 330-245-72-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a SP a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 330-245-72-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí a stavební povolení novostavba RD Turkovi Čechtice 330-161-45-2012-1

Územní rozhodnutí a stavební povolení novostavba RD Turkovi Čechtice 330-161-45-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Švejdová, Otročice 18, Výst.330-223-61-2012-2

Oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Švejdová, Otročice 18, Výst.330-223-61-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-1

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby Připojení nového vodního zdroje Čechtice 328-201-53-2012-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Zahájení ÚŘ a SŘ Turkovi Čechtice, novostavba RD na ppč.1571/21 v k.ú.Čechtice

zahájení ÚR a SP Turkovi Čechtice, novostavba RD 330-161-45-2012-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Územní rozhodnutí – vrtaná studna David Buřival Jeníkov 2011-328-551-197-2

Územní rozhodnutí - vrtaná studna David Buřival Jeníkov 2011-328-551-197-2 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Oznámení zahájení ÚR vrtaná studna Buřival 2011-328-551-197-1

Oznámení zahájení ÚR vrtaná studna Buřival 2011-328-551-197-1 Přesunuto do sekce archiv dne 15.03.2013

Stará úřední deska

Stará úřední deska   Přesunuto do sekce archiv dne 30.05.2012