Mikroregion Želivka-schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet Mikroregionu Želivka

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Veřejná vyhláška

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozp.č.1

Bene-bus: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 fin 12

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka

Bene-Bus Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2017

Záměr o převodu majetku

Záměr SÚS SK

Vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ky ZŠ Čechtice

Vyhlášení konkurzu

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Záměr o převod majetku

Záměr o převod

Neznámí vlasníci pozemků

Neznámí vlastníci

Ceník vodného a stočného 2018

Ceník vodného a stočného

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Záměr o převod majetku

Schmitz,R.Lhotice

Záměr o převod majetku

Lohrovi, Čechtice

Záměr o převod majetku

Nožířovi,Otročice

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích

Veřejná vyhláška návrh_DZ _DIO_-_přeznačení_D1

Závěrečné rozpočtové opatření městyse Čechtice

Závěrečné rozpočtové opatření

Záměr o převodu majetku

Záměr-ZD Čechtice

Oznámení o době a místě konání II.kola prezidentských voleb

Oznámení o době a místě konání II.kola prezidentských voleb 2018

Výsledky voleb

volby prezident 1. kolo

„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“- posuzování vlivů na život. protředí

Zahájení zjišťovacího řízení

Záměr o pronájmu – bývalá ordinace MUDr. Půtové

Záměr o pronájmu nebytových prostor

Veřejná vyhláška-nařízená uzavírka mostu č.11223-1 mezi Čechticemi a Jeníkovem

_havárie_mostu_Čechtice_Jeníkov _vyj_DI_BN_DIO_III-11223_Čechtice_-_Jeníkov_most_ev_č__11223-

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávacích podmínek č.1-Lesnická technika městyse Čechtice

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody podmínky

Výzva k podání nabídek-veřejná zakázka malého rozsahu-„Lesnická technika městyse Čechtice.“

Výzva k podání nabídek-Lesnická technika městyse Čechtice.

Veřejná zakázka-Oznámení o výběru dodavatele-„Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice“

Oznámení o výběru dodavatele

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Čechtice.

Pozvánka OZ

BENE-BUS-schválený rozpočet na rok 2018

BENE-BUS - Rozpočet 2018 BENE-BUS - Střednědobý výhled 2

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění

Veřejná zakázka-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-Vysvětlení zadávacích podmínek č.2

Vysvětlení č.2 Kopie - Kopie-Slepy_rozpocet_-_stavba-22.11.2017 Odpovědi_na_dotazy_6-11-1

Rozpočtové opatření 9/2017

Rozpočtové opatření 9-2017

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2018, Upravený rozpočet 2017=očekávané plnění rozpočtu

Rozpočet - návrh-na_rok_2018 Upravený rozpočet 2017 = očekávané plnění rozpočtu

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků-volba prezidenta ČR

Informace o počtu a sídlech voleb.okrsků

Veřejná zakázka-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Odpovědi na dotazy 1-5 Kopie - Slepy_rozpocet_-_stavba - 22.11.2017 Tabulka Vysvětlení č.1 sadovnické úpravy

Mikroregion Želivka-Návrh rozpočtu na rok 2018

navrh rozpoctu MZ 2018

EKOSO-Návrh rozpočtu na rok 2018,Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

521158650_0_Návrh rozpočtu 2018 521158650_1_střednědobý výhled 2018-2022

Veřejná zakázka:Dokumentace pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

ZÁVAZNÝ TEXT BUDOUCÍHO NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO Slepý rozpočet stavby Krycí list nabídky Zadávací podmínky Projektová dokumentace Výkresová dokumentace část 1 Výkresová dokumentace část 2

Rozpočtové opatření č.8/2017

Rozpočtové opatření č.8-2017

BENE-BUS-návrh rozpočtu na rok 2018

BENE-BUS - Rozpočet 2018 návrh BENE-BUS Střednědobý výhled 2-1

Veřejná vyhláška-lesní zákon

Veřejná výhláška_2017-MZE-16212

Zrušení výběrového řízení-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Zrušení výběrového řízení

Pozemkový fond ČR- Nabídka pozemků k pronájmu

515689955_1_JENIKOV_U_VLASIMI

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávací dokumentace č.4-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 Dotaz č.1 ač 4

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky 2017

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávací dokumentace č.3-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení č.3 Kontrola vložit

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí: II/128,II/150 Lukavec-hranice kraje

Veřejná vyhláška-Lukavec

Svoz nebezpečného odpadu

svoz nebezpečného odpadu

Vysvětlení zadávacích podmínek č.2 k Dokumentaci pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice (ze dne 22.9.2017).

Výkaz výměr přístavba ZŠ Čechtice Vysvětlení č.2 20171009 odpovědi na dotazy k výkazu výměr-2 Tab. - Dveře1 Tab. - Dveře2 Tab. - Dveře3 Tab. - Klemp.1 Tab. - Klemp.2 Tab. - Okna1 Tab. - Okna2 Tab. - Překlady Zelená střecha

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 k Dokumentaci pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice (ze dne 22.9.2017)

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016-schválení

Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem městyse Čechtice dne 15.6.2017 bez výhrad.Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016 PŘÍLOHA 2016

Přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny

Doba a konání voleb 2017

Doba a konání voleb

Rozpočtové opatření č.7/2017

Rozpočtové opatření č.7 - 2017

Záměr o převodu majetku

Záměr-Šindelářová

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí

Pozvánka OVK 2017

Veřejná zakázka: Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

20170922 Zádavací podmínky sgn Seznam příloh_EI 401-Schéma rozvaděče R0 a R1 202- 2.NP- Osvětlení 301-Bleskosvod, uzemnění 102- 1.NP-Osvětlení 201- 2.NP-ElektroinstalaceP 003-Výpočet rizik 101- 1.NP-Elektroinstalace 002-Protokol určení vnějších vlivů 001-Technická zpráva PD pristavba-zs-cechtice 20170922 Krycí list nabídky 20170922 Závazný text budnávrSOD 20170922 Zádavací podmínky sgn C.3 C.1 Souhrná technická zpráva Průvodní ZPRÁVA 20170922 Výkaz výměr

Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření č. 6 - 2017

Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení záměru „II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje“

II 128, II 150 Lukavec - hranice kraje

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace-volby

Rozpočtové opatření č.5/2017

Rozpočtové opatření č.5-2017

Návrh Územního plánu Načeradec

_Žádost_o_projednání_ÚP_Načeradec

Kraj.veterinární správa-africký mor u divokých prasat

490540459_1_Informace_pro_obce_Stredoceskeho_kraje_-_asanace

Pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu

490268073_1_JENIKOV_U_VLASIMI

Veřejná vyhláška-uzavírka Čechtice

489357947_0_OOP_-_Čechtice 489357947_1_DIO_II-150_Čechtice,_oprava_vozovky_reklamace_180717tAqAk2

Veřejné zastupitelstvo-pozvánka

POZVÁNKA ZM

Veřejná vyhláška-uzavírka náměstí Čechtice

_OOP_Přechodné_DZ_-_svatojakubská

Záměr o směně pozemků

Záměr-o-směnu-Košťál Lad. a Petr

Veřejná vyhláška-výzva účastníkům řízení

Výzva Drda Č E C H T I C E

Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení

Rozpočtová opatření městyse Čechtice

Rozpočtová opatření

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu

Obecné závazná vyhláška

Doplnění zadáv. dokumentace č. 3 – Přístavba ZŠ Čechtice

3._vysvetleni_23.6.2017

Doplnění zadáv.dokumentace č.2 – Výkaz výměr-Přístavba ZŠ Čechtice

vykaz_vymer

Doplnění a vysvětlení zadáv.dokumentace č.2 a prodloužení lhůty pro podávání nabídek-Přístavba ZŠ Čechtice

Doplnění a vysvětlení-Přístavba ZŠ Čechtice

Informace podle zákona č. 106/1999Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

477754099_0_datova-schranka-dotaznik-3

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-etapa II.-oprava zveřejnění textu

474794862_0_Oprava_zverejneni_textu_oznameni_Farma_pro_vykrm_Brojleru_Jenisovice_-_etapa_II

Přístavba ZŠ Čechtice-vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

POZVÁNKA

Oznámení záměru-„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“

Oznámení záměru

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2016

Přezkoumání hospodaření - zpráva

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016

Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 PŘÍLOHA 2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016

Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba školy Čechtice

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni 20170427 Příloha č. 1 ZP - krycí list-final 20170519 ZADÁVACÍ PODMÍNKY Škola-podepsany 20170519_1 Závazný text budnávrSODA - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva C - Situace D - Výkresová dokumentace 2 D - Výkresová dokumentace1 PENB Výkaz výměr ZOV

Veřejná vyhláška-Změny stávajícího ochranného pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

Pokyny pro vlastníky lesů.

469716059_1_pokyny_-_lýkožrout

Výpočet vodného a stočného

20170428125324

Rozpočet Městyse Čechtice na rok 2017

20170427145620

Oznámení o zveřejnění DSO BENE-BUS

Zveřejnění

Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatření č. 1 - 2017

Pozvánka na věřejné zastupitelstvo

20170412082050

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Zrušení výzvy

Zrušení výzvy

Veřejná vyhláška malého rozsahu „Vodovod Jeníkov a vodovod Zhoř“

Vyzva k podani nabidek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Prilohy č 1 a 2

Veřejná vyhláška-Změny ochr.pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

440102195_0_Svihov_OPVZ_II_etapa_oznameni_OOP-1

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

433720666_0_přechodná_úprava_OOP_CMS_Čechtice

Vyhláška městyse Čechtice č. 2/2016 – O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území městyse.

vyhlaska-hraci-automaty