Oznámení o době a místě konání II.kola prezidentských voleb

Oznámení o době a místě konání II.kola prezidentských voleb 2018

Výsledky voleb

volby prezident 1. kolo

„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“- posuzování vlivů na život. protředí

Zahájení zjišťovacího řízení

Záměr o pronájmu – bývalá ordinace MUDr. Půtové

Záměr o pronájmu nebytových prostor

Veřejná vyhláška-nařízená uzavírka mostu č.11223-1 mezi Čechticemi a Jeníkovem

_havárie_mostu_Čechtice_Jeníkov _vyj_DI_BN_DIO_III-11223_Čechtice_-_Jeníkov_most_ev_č__11223-

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávacích podmínek č.1-Lesnická technika městyse Čechtice

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody podmínky

Výzva k podání nabídek-veřejná zakázka malého rozsahu-„Lesnická technika městyse Čechtice.“

Výzva k podání nabídek-Lesnická technika městyse Čechtice.

Veřejná zakázka-Oznámení o výběru dodavatele-„Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice“

Oznámení o výběru dodavatele

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Čechtice.

Pozvánka OZ

BENE-BUS-schválený rozpočet na rok 2018

BENE-BUS – Rozpočet 2018 BENE-BUS – Střednědobý výhled 2

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění

Veřejná zakázka-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-Vysvětlení zadávacích podmínek č.2

Vysvětlení č.2 Kopie – Kopie-Slepy_rozpocet_-_stavba-22.11.2017 Odpovědi_na_dotazy_6-11-1

Rozpočtové opatření 9/2017

Rozpočtové opatření 9-2017

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2018, Upravený rozpočet 2017=očekávané plnění rozpočtu

Rozpočet – návrh-na_rok_2018 Upravený rozpočet 2017 = očekávané plnění rozpočtu

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků-volba prezidenta ČR

Informace o počtu a sídlech voleb.okrsků

Veřejná zakázka-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Odpovědi na dotazy 1-5

Kopie – Slepy_rozpocet_-_stavba – 22.11.2017

Tabulka

Vysvětlení č.1

sadovnické úpravy

Mikroregion Želivka-Návrh rozpočtu na rok 2018

navrh rozpoctu MZ 2018

EKOSO-Návrh rozpočtu na rok 2018,Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

521158650_0_Návrh rozpočtu 2018

521158650_1_střednědobý výhled 2018-2022

Veřejná zakázka:Dokumentace pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

ZÁVAZNÝ TEXT BUDOUCÍHO NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO

Slepý rozpočet stavby
Krycí list nabídky
Zadávací podmínky

Projektová dokumentace

Výkresová dokumentace část 1

Výkresová dokumentace část 2

Rozpočtové opatření č.8/2017

Rozpočtové opatření č.8-2017

BENE-BUS-návrh rozpočtu na rok 2018

BENE-BUS – Rozpočet 2018 návrh

BENE-BUS Střednědobý výhled 2-1

Veřejná vyhláška-lesní zákon

Veřejná výhláška_2017-MZE-16212

Zrušení výběrového řízení-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Zrušení výběrového řízení

Pozemkový fond ČR- Nabídka pozemků k pronájmu

515689955_1_JENIKOV_U_VLASIMI

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávací dokumentace č.4-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

Dotaz č.1 ač 4

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky 2017

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávací dokumentace č.3-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení č.3

Kontrola vložit

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí: II/128,II/150 Lukavec-hranice kraje

Veřejná vyhláška-Lukavec

Svoz nebezpečného odpadu

svoz nebezpečného odpadu

Vysvětlení zadávacích podmínek č.2 k Dokumentaci pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice (ze dne 22.9.2017).

Výkaz výměr přístavba ZŠ Čechtice
Vysvětlení č.2 20171009 odpovědi na dotazy k výkazu výměr-2
Tab. – Dveře1
Tab. – Dveře2
Tab. – Dveře3
Tab. – Klemp.1
Tab. – Klemp.2
Tab. – Okna1
Tab. – Okna2
Tab. – Překlady
Zelená střecha

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 k Dokumentaci pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice (ze dne 22.9.2017)

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016-schválení

Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem městyse Čechtice dne 15.6.2017 bez výhrad.Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016 PŘÍLOHA 2016

Přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny

Doba a konání voleb 2017

Doba a konání voleb

Rozpočtové opatření č.7/2017

Rozpočtové opatření č.7 – 2017

Záměr o převodu majetku

Záměr-Šindelářová

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí

Pozvánka OVK 2017

Veřejná zakázka: Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

20170922 Zádavací podmínky sgn Seznam příloh_EI 401-Schéma rozvaděče R0 a R1 202- 2.NP- Osvětlení 301-Bleskosvod, uzemnění 102- 1.NP-Osvětlení 201- 2.NP-ElektroinstalaceP 003-Výpočet rizik 101- 1.NP-Elektroinstalace 002-Protokol určení vnějších vlivů 001-Technická zpráva PD pristavba-zs-cechtice 20170922 Krycí list nabídky 20170922 Závazný text budnávrSOD 20170922 Zádavací podmínky sgn C.3 C.1 Souhrná technická zpráva Průvodní ZPRÁVA 20170922 Výkaz výměr

Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření č. 6 – 2017

Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení záměru „II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje“

II 128, II 150 Lukavec – hranice kraje

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace-volby

Rozpočtové opatření č.5/2017

Rozpočtové opatření č.5-2017

Návrh Územního plánu Načeradec

_Žádost_o_projednání_ÚP_Načeradec

Kraj.veterinární správa-africký mor u divokých prasat

490540459_1_Informace_pro_obce_Stredoceskeho_kraje_-_asanace

Pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu

490268073_1_JENIKOV_U_VLASIMI

Veřejná vyhláška-uzavírka Čechtice

489357947_0_OOP_-_Čechtice 489357947_1_DIO_II-150_Čechtice,_oprava_vozovky_reklamace_180717tAqAk2

Veřejné zastupitelstvo-pozvánka

POZVÁNKA ZM

Veřejná vyhláška-uzavírka náměstí Čechtice

_OOP_Přechodné_DZ_-_svatojakubská

Záměr o směně pozemků

Záměr-o-směnu-Košťál Lad. a Petr

Veřejná vyhláška-výzva účastníkům řízení

Výzva Drda Č E C H T I C E

Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení

Rozpočtová opatření městyse Čechtice

Rozpočtová opatření

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu

Obecné závazná vyhláška

Doplnění zadáv. dokumentace č. 3 – Přístavba ZŠ Čechtice

3._vysvetleni_23.6.2017

Doplnění zadáv.dokumentace č.2 – Výkaz výměr-Přístavba ZŠ Čechtice

vykaz_vymer

Doplnění a vysvětlení zadáv.dokumentace č.2 a prodloužení lhůty pro podávání nabídek-Přístavba ZŠ Čechtice

Doplnění a vysvětlení-Přístavba ZŠ Čechtice

Informace podle zákona č. 106/1999Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

477754099_0_datova-schranka-dotaznik-3

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-etapa II.-oprava zveřejnění textu

474794862_0_Oprava_zverejneni_textu_oznameni_Farma_pro_vykrm_Brojleru_Jenisovice_-_etapa_II

Přístavba ZŠ Čechtice-vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

POZVÁNKA

Oznámení záměru-„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“

Oznámení záměru

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2016

Přezkoumání hospodaření – zpráva

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016

Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 PŘÍLOHA 2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016

Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba školy Čechtice

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

20170427 Příloha č. 1 ZP – krycí list-final

20170519 ZADÁVACÍ PODMÍNKY Škola-podepsany

20170519_1 Závazný text budnávrSODA – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Výkresová dokumentace 2

D – Výkresová dokumentace1

PENB

Výkaz výměr

ZOV

Veřejná vyhláška-Změny stávajícího ochranného pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

Pokyny pro vlastníky lesů.

469716059_1_pokyny_-_lýkožrout

Výpočet vodného a stočného

20170428125324

Rozpočet Městyse Čechtice na rok 2017

20170427145620

Oznámení o zveřejnění DSO BENE-BUS

Zveřejnění

Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatření č. 1 – 2017

Pozvánka na věřejné zastupitelstvo

20170412082050

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Zrušení výzvy

Zrušení výzvy

Veřejná vyhláška malého rozsahu „Vodovod Jeníkov a vodovod Zhoř“

Vyzva k podani nabidek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Prilohy č 1 a 2

Veřejná vyhláška-Změny ochr.pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

440102195_0_Svihov_OPVZ_II_etapa_oznameni_OOP-1

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

433720666_0_přechodná_úprava_OOP_CMS_Čechtice

Vyhláška městyse Čechtice č. 2/2016 – O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území městyse.

vyhlaska-hraci-automaty

Vyhláška městyse Čechtice č. 1/2016 -Zákaz podomního prodeje

vyhlaska-podomni-prodej

Městys Čechtice zveřejňuje záměr – aktualizace přílohy k pachtovní smlouvě č. 115/2011 uzavřené se ZD Čechtice na zemědělské pozemky, změna vyvolaná digitalizací.

seznam-pozemku-mestyse-cechtice

Návrh rozpočtu Mikroregionu Želivka na rok 2017

navrh-rozpoctu-2017 polozky-rozpoctu-2017

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2017

kopie-navrh-rozpoctu-na-rok-2017

Veřejná vyhláška

409076832_2_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_priloha_3_20161013 409076832_1_odoimz_oop_navrh_kormo_stredocesky_kraj_20161013 409076832_0_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_verejna_vyhl_20161013

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho uložení k veřejnému nahlédnutí.

katastralni-urad-sk_obnova311a

veřejná vyhláška – výzva

verejna-vyhlaska-vyzva-ucastnikum-rizeni-balaz

Záměr o pronájmu

zamer-zhor

Seznam neznámých vlastníků pozemků

398788088_1_cechtice

Veřejná vyhláška – možnost převzít písemnost 542/2016/2

veřejná vyhláška  - možnost převzít písemnost 542-2016-2

Záměr o převod pozemku

Záměr Koubíková, Malá Paseka

Výběrové řízení na zaměstnance projektu MAP – expert, analitik

VŘ_expert_analytik

Vyhláška- ČEPS,a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k.ú. Otročice

392092561_0_S.007.420.16 Otročice

veřejná vyhláška – Rozsudek 390/2016/10

Večřejná vyhláška rozhodnutí Klejnovi

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení

389524612_0_ZZR_Vykrm_brojleru_Jenisovice

Výzva k podání nabídky projektové dokumentace na přístavbu Základní školy v Čechticích

20160719_Zadání projekčních prací

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ 04.08.2016. plakát-1

Úřad práce ČR – zvýšení příspěvku na péči

TZ_prispevek_na_peci_cervenec2016

Záměr o směnu pozemků

záměr o směnu