Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2016

Přezkoumání hospodaření – zpráva

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016

Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 PŘÍLOHA 2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016

Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba školy Čechtice

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

20170427 Příloha č. 1 ZP – krycí list-final

20170519 ZADÁVACÍ PODMÍNKY Škola-podepsany

20170519_1 Závazný text budnávrSODA – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Výkresová dokumentace 2

D – Výkresová dokumentace1

PENB

Výkaz výměr

ZOV

Veřejná vyhláška-Změny stávajícího ochranného pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

Pokyny pro vlastníky lesů.

469716059_1_pokyny_-_lýkožrout

Výpočet vodného a stočného

20170428125324

Rozpočet Městyse Čechtice na rok 2017

20170427145620

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí_dne_0515_1702470024

Veřejná vyhláška – Mohelnický potok

463069258_0_vodní_tok_Mohelnice_ř.km_2,950-5,020 463069258_1_Situace_záplavy_vodní_tok_Mohelnice

svoz nebezpečného odpadu

nebezpečný odpad

svoz nebezpečného odpadu

Oznámení o zveřejnění DSO BENE-BUS

Zveřejnění

Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatření č. 1 – 2017

Pozvánka na věřejné zastupitelstvo

20170412082050

Dopravně inženýrské opatření-úplná uzavírka silnice- hranice kraje Vysočina (Malá Paseka) -Křelovice

459519962_1_DIO – silnice II_112 – Hr_Středočského kr_ – Křelovice – výňatek

Veřejná vyhláška-uzavírka mostu v k.ú. Otročice (Borovnice)

459517544_0_OOP_přechodné_Dz_-_změna_termínu-1

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Veřejná vyhláška-uzavírka silnice č.II/112 Vysočina-Křelovice

458625521_0_OOP_Vysočina_Křelovice

Závěrečný účet svazku obcí EKOSO za rok 2016

ZM 5- 24.10.2016 458982150_6_7 roz 2016 458982150_7_8 pŘÍloha 2016 458982150_8_9 suz 2016

Uzavírka – most Otročice

457723835_0_OOP_přechodné_Dz

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely

Oznámení včely

Zrušení výzvy

Zrušení výzvy

Oznámení o zahájení řízení – uzavírka silnice č.II./112 hr.Kraje Vysočina-Křelovice

455229428_0_zahájení řízení uzavírka-1 455229428_1_DIO – silnice II_112 – Hr_Středočského kr_ – Křelovice – výňatek-1

Pomoc a poradenství obětem trestných činů – Benešov

Leták malý velký leták

Poskytnutí informace

Poskytnutí informace

Nařízení veterinární správy-ptačí chřipka-ukončení

449714591_0_SVS_2017_0330000-S_ukonceni_narizeni_aviarni_influenza_Blazejovice_okr._Benesov

Rozpočet na rok 2017-DSO BENE-BUS

Rozpočet 2017 Bene-bus Zpráva o hosp. 2016-2

Veřejná vyhláška-vodní tok Mohelnice

446737075_0_vodní_tok_Mohelnice-1

Záměr o prodeji pozemku

Hozmann

Záměr o směně pozemků

Košťál Ladislav

Záměr o směně pozemků

Košťál Petr

Záměr o směně pozemků

Sýs

Veřejná vyhláška malého rozsahu „Vodovod Jeníkov a vodovod Zhoř“

Vyzva k podani nabidek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Prilohy č 1 a 2

Neznámí vlastníci pozemků

20170223142527

Záměr o převodu majetku

Záměr rozvodné záv.-trafo Čechtice

Dražební vyhláška

442063913_0_Dražební vyhláška – elektronická dražba 2014 – exdrazby_15.2.2017_1417

Veřejná vyhláška-Postup pro usmrcování kormorána velkého

440649972_4_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_verejna_vyhl_20170210

Veřejná vyhláška-Změny ochr.pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

440102195_0_Svihov_OPVZ_II_etapa_oznameni_OOP-1

Nařízení státní veterinární správy-ptačí chřipka

439759720_0_SVS_2017_018728-S_Narizeni_KVSS_Aviarni_influenza_Blazejovice

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

433720666_0_přechodná_úprava_OOP_CMS_Čechtice

Vyhláška městyse Čechtice č. 2/2016 – O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území městyse.

vyhlaska-hraci-automaty

Vyhláška městyse Čechtice č. 1/2016 -Zákaz podomního prodeje

vyhlaska-podomni-prodej

Oznámení o výkonu topografických prací

424870537_1_oznameni_o_vykonu_topografickych_praci_pro_aktualizaci_zabag

Městys Čechtice zveřejňuje záměr – aktualizace přílohy k pachtovní smlouvě č. 115/2011 uzavřené se ZD Čechtice na zemědělské pozemky, změna vyvolaná digitalizací.

seznam-pozemku-mestyse-cechtice

Návrh rozpočtu Mikroregionu Želivka na rok 2017

navrh-rozpoctu-2017 polozky-rozpoctu-2017

Záměr o převod majetku

zamer-kostal

Záměr o převod majetku

zamer-o-smenu-sauer-cechtice

Záměr o převod majetku

zamer-redina-prachnany katastr-obr

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2017

kopie-navrh-rozpoctu-na-rok-2017

Veřejná vyhláška- most přes vodní nádrž Švihov

416056051_0_oop_uplna_prechodne_dz_-_prodlouzeni-1

EKOSO,svazek obcí -návrh rozpočtu na rok 2017

416059702_0_navrh-rozpoctu-2017-2

ÚR Jeníkov-kVN, TS, kNN

ur-jenikov-kvn-ts-knn

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo

pozvanka-oz-plaka-24-10-2016

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

408607210_0_prechodne_dz_oop

Veřejná vyhláška

409076832_2_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_priloha_3_20161013 409076832_1_odoimz_oop_navrh_kormo_stredocesky_kraj_20161013 409076832_0_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_verejna_vyhl_20161013

Přerušení dodávky elektřiny-Jeníkov

19-10-2016-jenikov

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

oznaneni-verejne-nahlednuti_obnova311b

přerušení dodávky elektrické energie

preruseni-dodavky-elektriny-18-10

přerušení dodávky elektřiny 18.10.2016

preruseni-dodavky-elektriny-18-10

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho uložení k veřejnému nahlédnutí.

katastralni-urad-sk_obnova311a

veřejná vyhláška – výzva

verejna-vyhlaska-vyzva-ucastnikum-rizeni-balaz

Záměr o pronájmu

zamer-zhor

Seznam neznámých vlastníků pozemků

398788088_1_cechtice

Veřejná vyhláška – možnost převzít písemnost 542/2016/2

veřejná vyhláška  - možnost převzít písemnost 542-2016-2

Záměr o převod pozemku

Záměr Koubíková, Malá Paseka

Výběrové řízení na zaměstnance projektu MAP – expert, analitik

VŘ_expert_analytik

Vyhláška- ČEPS,a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k.ú. Otročice

392092561_0_S.007.420.16 Otročice

veřejná vyhláška – Rozsudek 390/2016/10

Večřejná vyhláška rozhodnutí Klejnovi

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení

389524612_0_ZZR_Vykrm_brojleru_Jenisovice

Výzva k podání nabídky projektové dokumentace na přístavbu Základní školy v Čechticích

20160719_Zadání projekčních prací

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ 04.08.2016. plakát-1

Úřad práce ČR – zvýšení příspěvku na péči

TZ_prispevek_na_peci_cervenec2016

Záměr o směnu pozemků

záměr o směnu

Oznámení – Vydání Změny č. 2 ÚP obce Mnichovice

384874293_0_18507-2016_oznámení_dle_§_165

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu obce Pravonín

385023102_0_VV-oznameni-o-vydani

Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška

Objížďkové jízdní řády po dobu uzavírky mostu přes přehradu

Čechtice – Ledeč nad Sázavou Vlašim-Ledeč nad Sázavou Vlašim-Snět

Zjišťovací řízení záměru „Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice.“

Obrázek (115) Obrázek (116)

Veřejná vyhláška- uzavírka mostu přes vodní nádrž Švihov

379483297_0_OOP_úplná_Přechodné_DZ 379483297_1_DIO_BRZOTICE_-_final-1

Závěrečný účet Mikroregionu Želivka za rok 2015

zaverecny ucet mikroregionu za rok 2015 vc priloh

Opatření obecné povahy a vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy-CZ02

375779796_0_Priloha_2_k_OOP_CZ02_pripominky 375779796_0_Priloha_2_k_OOP_CZ02_pripominky-1 375779796_1_Priloha_3_Stanovisko_PZKO_CZ02 375779796_2_PZKO_CZ02_integra_final.compressed-1 375779796_4_Priloha_4_k_OOP_CZ02_oduvodneni_a_opatreni_final 375779796_6_OOP_CZ02_fin_s_oduvodnenim-1

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2015

Závěrečný účet 1 2016 Závěrečné sestavy 2015 ZÚ 1 001 ZÚ 2 001 ZÚ 3 001 ZÚ 4 001 ZÚ 5 001 ZÚ 6 001 ZÚ 7 001 ZÚ 8 001 ZÚ 9 001 ZÚ 10 001

Záměr o převod majetku

Záměr Bílkovi, Čechtice

Záměr o převod majetku

Záměr Mlýnkovi, Černičí

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

370910640_0_OOP_PDZ_uzavírka_nájezdu_na_Brno_E49-1 370910640_1_DIO_uzavírka_nájezdu_na_Brno_E49-1

Ministerstvo vnitra – Jak je to s cestovními doklady pro děti?

369688351_1_Článek – cestování s dětmi pro periodika ÚSC

Veřejná vyhláška- kraj Vysočina

369685710_2_Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV

Veřejná vyhláška – Městský úřad Vlašim-odbor výstavby a územního plánování

368514987_0_12715-2016_4._aktualizace_UAP_ORP_Vlašim 368514987_1_Seznam_sledovaných_jevů

Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí

366219420_0_Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí – 2013

Vyúčtování kalkulace cen pro vodné, stočné za rok 2015

VSVAK_Městys Čechtice_00231550_2015 VSVAK_Městys Čechtice_00231550_2015-Čechtice VSVAK_Městys Čechtice_00231550_2015-Nakvasovice VSVAK_Městys Čechtice_00231550_2015-Otročice

Veřejná vyhláška finančního úřadu-daň z nemovitých věcí na rok 2016

365638041_0_00200796_dne_0515_1602251304-2

Pálení čarodějnic-spalování látek na volném prostranství

Pálení čarodějnic evidence paleni

Změna územního plánu obce Mnichovice

364096750_0_11283-2016_Veřejné_projednání

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

363711547_0_OOP_Přechodné_DZ

Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2015

362592184_1_2 Závěrečný účet 2015 362592184_4_5 FIN 2015-2 362592184_6_7 ROZVAHA 2015-2 362592184_5_6 VZZ 2015-2 362592184_7_8 PŘÍLOHA 2015-2 362592184_8_9 SUZ 2014-2

Cestování s dětmi do zahraničí – informace Krajského úřadu Středočeského kraje

362056634_1_Letak_Cestovani_s_detmi

Záměr o směně pozemků

Záměr o směnu p.Zyta Černičí

Veřejná vyhláška kraje Vysočina

359633744_0_Příloha č. 1_Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KrV-1 359633744_1_02_veřejná vyhlíška-1 359633744_2_Návrh zprávyo uplatňování ZÚR KrV

Záměr o převod majetku

Záměr Lejčko Dobříkovice

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

353665149_1_Stanovení_MD 353665149_0_rozhodnutí_o_uzavírce-1