ČEZ Distribuce-upozornění k odstranění stromoví

ČEZ Distribuce

Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření č. 6 – 2017

Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení záměru „II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje“

II 128, II 150 Lukavec – hranice kraje

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace-volby

Rozpočtové opatření č.5/2017

Rozpočtové opatření č.5-2017

Návrh Územního plánu Načeradec

_Žádost_o_projednání_ÚP_Načeradec

Kraj.veterinární správa-africký mor u divokých prasat

490540459_1_Informace_pro_obce_Stredoceskeho_kraje_-_asanace

Pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu

490268073_1_JENIKOV_U_VLASIMI

Veřejná vyhláška-uzavírka Čechtice

489357947_0_OOP_-_Čechtice 489357947_1_DIO_II-150_Čechtice,_oprava_vozovky_reklamace_180717tAqAk2

Veřejné zastupitelstvo-pozvánka

POZVÁNKA ZM

Rozhodnutí-Farma Jenišovice

488503079_0_ZZR_-_Vykrm_brojleru_Jenisovice_II_etapa

Veřejná vyhláška-uzavírka náměstí Čechtice

_OOP_Přechodné_DZ_-_svatojakubská

Záměr o směně pozemků

Záměr-o-směnu-Košťál Lad. a Petr

Veřejná vyhláška-výzva účastníkům řízení

Výzva Drda Č E C H T I C E

Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení

Protokol o otevírání obálek-Přístavba ZŠ Čechtice

Protokol o otevírání obálek

Rozpočtová opatření městyse Čechtice

Rozpočtová opatření

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu

Obecné závazná vyhláška

Doplnění zadáv. dokumentace č. 3 – Přístavba ZŠ Čechtice

3._vysvetleni_23.6.2017

Doplnění zadáv.dokumentace č.2 – Výkaz výměr-Přístavba ZŠ Čechtice

vykaz_vymer

Doplnění a vysvětlení zadáv.dokumentace č.2 a prodloužení lhůty pro podávání nabídek-Přístavba ZŠ Čechtice

Doplnění a vysvětlení-Přístavba ZŠ Čechtice

Informace podle zákona č. 106/1999Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

477754099_0_datova-schranka-dotaznik-3

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-etapa II.-oprava zveřejnění textu

474794862_0_Oprava_zverejneni_textu_oznameni_Farma_pro_vykrm_Brojleru_Jenisovice_-_etapa_II

Přístavba ZŠ Čechtice-vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Oznámení-svazek obcí EKOSO

476470588_1_Oznámení

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

POZVÁNKA

Oslavy SDH Čechtice

bitmap

Oznámení záměru-„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“

Oznámení záměru

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2016

Přezkoumání hospodaření – zpráva

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016

Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 PŘÍLOHA 2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016

Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba školy Čechtice

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

20170427 Příloha č. 1 ZP – krycí list-final

20170519 ZADÁVACÍ PODMÍNKY Škola-podepsany

20170519_1 Závazný text budnávrSODA – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Výkresová dokumentace 2

D – Výkresová dokumentace1

PENB

Výkaz výměr

ZOV

Veřejná vyhláška-Změny stávajícího ochranného pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

Pokyny pro vlastníky lesů.

469716059_1_pokyny_-_lýkožrout

Výpočet vodného a stočného

20170428125324

Rozpočet Městyse Čechtice na rok 2017

20170427145620

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí_dne_0515_1702470024

Veřejná vyhláška – Mohelnický potok

463069258_0_vodní_tok_Mohelnice_ř.km_2,950-5,020 463069258_1_Situace_záplavy_vodní_tok_Mohelnice

svoz nebezpečného odpadu

nebezpečný odpad

svoz nebezpečného odpadu

Oznámení o zveřejnění DSO BENE-BUS

Zveřejnění

Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatření č. 1 – 2017

Pozvánka na věřejné zastupitelstvo

20170412082050

Dopravně inženýrské opatření-úplná uzavírka silnice- hranice kraje Vysočina (Malá Paseka) -Křelovice

459519962_1_DIO – silnice II_112 – Hr_Středočského kr_ – Křelovice – výňatek

Veřejná vyhláška-uzavírka mostu v k.ú. Otročice (Borovnice)

459517544_0_OOP_přechodné_Dz_-_změna_termínu-1

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Veřejná vyhláška-uzavírka silnice č.II/112 Vysočina-Křelovice

458625521_0_OOP_Vysočina_Křelovice

Závěrečný účet svazku obcí EKOSO za rok 2016

ZM 5- 24.10.2016 458982150_6_7 roz 2016 458982150_7_8 pŘÍloha 2016 458982150_8_9 suz 2016

Uzavírka – most Otročice

457723835_0_OOP_přechodné_Dz

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely

Oznámení včely

Zrušení výzvy

Zrušení výzvy

Oznámení o zahájení řízení – uzavírka silnice č.II./112 hr.Kraje Vysočina-Křelovice

455229428_0_zahájení řízení uzavírka-1 455229428_1_DIO – silnice II_112 – Hr_Středočského kr_ – Křelovice – výňatek-1

Pomoc a poradenství obětem trestných činů – Benešov

Leták malý velký leták

Poskytnutí informace

Poskytnutí informace

Nařízení veterinární správy-ptačí chřipka-ukončení

449714591_0_SVS_2017_0330000-S_ukonceni_narizeni_aviarni_influenza_Blazejovice_okr._Benesov

Rozpočet na rok 2017-DSO BENE-BUS

Rozpočet 2017 Bene-bus Zpráva o hosp. 2016-2

Veřejná vyhláška-vodní tok Mohelnice

446737075_0_vodní_tok_Mohelnice-1

Záměr o prodeji pozemku

Hozmann

Záměr o směně pozemků

Košťál Ladislav

Záměr o směně pozemků

Košťál Petr

Záměr o směně pozemků

Sýs

Veřejná vyhláška malého rozsahu „Vodovod Jeníkov a vodovod Zhoř“

Vyzva k podani nabidek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Prilohy č 1 a 2

Neznámí vlastníci pozemků

20170223142527

Záměr o převodu majetku

Záměr rozvodné záv.-trafo Čechtice

Dražební vyhláška

442063913_0_Dražební vyhláška – elektronická dražba 2014 – exdrazby_15.2.2017_1417

Veřejná vyhláška-Postup pro usmrcování kormorána velkého

440649972_4_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_verejna_vyhl_20170210

Veřejná vyhláška-Změny ochr.pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

440102195_0_Svihov_OPVZ_II_etapa_oznameni_OOP-1

Nařízení státní veterinární správy-ptačí chřipka

439759720_0_SVS_2017_018728-S_Narizeni_KVSS_Aviarni_influenza_Blazejovice

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

433720666_0_přechodná_úprava_OOP_CMS_Čechtice

Vyhláška městyse Čechtice č. 2/2016 – O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území městyse.

vyhlaska-hraci-automaty

Vyhláška městyse Čechtice č. 1/2016 -Zákaz podomního prodeje

vyhlaska-podomni-prodej

Oznámení o výkonu topografických prací

424870537_1_oznameni_o_vykonu_topografickych_praci_pro_aktualizaci_zabag

Městys Čechtice zveřejňuje záměr – aktualizace přílohy k pachtovní smlouvě č. 115/2011 uzavřené se ZD Čechtice na zemědělské pozemky, změna vyvolaná digitalizací.

seznam-pozemku-mestyse-cechtice

Návrh rozpočtu Mikroregionu Želivka na rok 2017

navrh-rozpoctu-2017 polozky-rozpoctu-2017

Záměr o převod majetku

zamer-kostal

Záměr o převod majetku

zamer-o-smenu-sauer-cechtice

Záměr o převod majetku

zamer-redina-prachnany katastr-obr

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2017

kopie-navrh-rozpoctu-na-rok-2017

Veřejná vyhláška- most přes vodní nádrž Švihov

416056051_0_oop_uplna_prechodne_dz_-_prodlouzeni-1

EKOSO,svazek obcí -návrh rozpočtu na rok 2017

416059702_0_navrh-rozpoctu-2017-2

ÚR Jeníkov-kVN, TS, kNN

ur-jenikov-kvn-ts-knn

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo

pozvanka-oz-plaka-24-10-2016

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

408607210_0_prechodne_dz_oop

Veřejná vyhláška

409076832_2_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_priloha_3_20161013 409076832_1_odoimz_oop_navrh_kormo_stredocesky_kraj_20161013 409076832_0_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_verejna_vyhl_20161013

Přerušení dodávky elektřiny-Jeníkov

19-10-2016-jenikov

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

oznaneni-verejne-nahlednuti_obnova311b

přerušení dodávky elektrické energie

preruseni-dodavky-elektriny-18-10

přerušení dodávky elektřiny 18.10.2016

preruseni-dodavky-elektriny-18-10

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho uložení k veřejnému nahlédnutí.

katastralni-urad-sk_obnova311a

veřejná vyhláška – výzva

verejna-vyhlaska-vyzva-ucastnikum-rizeni-balaz

Záměr o pronájmu

zamer-zhor

Seznam neznámých vlastníků pozemků

398788088_1_cechtice

Veřejná vyhláška – možnost převzít písemnost 542/2016/2

veřejná vyhláška  - možnost převzít písemnost 542-2016-2

Záměr o převod pozemku

Záměr Koubíková, Malá Paseka

Výběrové řízení na zaměstnance projektu MAP – expert, analitik

VŘ_expert_analytik

Vyhláška- ČEPS,a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k.ú. Otročice

392092561_0_S.007.420.16 Otročice

veřejná vyhláška – Rozsudek 390/2016/10

Večřejná vyhláška rozhodnutí Klejnovi

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení

389524612_0_ZZR_Vykrm_brojleru_Jenisovice

Výzva k podání nabídky projektové dokumentace na přístavbu Základní školy v Čechticích

20160719_Zadání projekčních prací

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ 04.08.2016. plakát-1