Ceník vodného a stočného 2019

Ceník 2019

Výzva k podání nabídek

VŘ Vybavení školy ZADÁVACÍ PODMÍNKY sgn Nábytek_škola_poptávka_bez cen Schéma elektro chemie-1 Schéma elektro IT Schéma elektro skleník Schéma elektro Dílny Návrh kupní smlouvy pro vybavení

Zahájení správ.řízení-kácení M.Paseka a Čechtice

Kácení-M.Paseka,Čechtice

Zahájení správ.řízení-kácení Orlovská,Otročice

zahájení řízení-Otročice

Závěrečné rozpočtové opatření

Závěrečné rozpočt.opatření

Záměr o převod majetku

Záměr-Kerouš

Žádost o povolení výjimky z ochran.podmínek zvláště chráněných organismů-oznámení o zahájení řízení

AOPK_-_monitoring_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni

Záměr o pronájmu

pronájem lékárna

Obecně závazná vyhláška Městyse Čechtice č.1/2018

Vyhláška-komunálního odpadu

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019 Výkaz-pro-hodnocení-plnění-rozpočtu

Rozpočtové opatření č.10/2018

Rozpočtové opatření č.10-2018

Dotaz podle zákona č.106/1999

FINELINER - Žádost podle zákona č. 1061999 Sb-1 Dotazník - kastrační program - LISTOPAD 2018-1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Záměr-stavební parcely Čechtice-mapa

Záměr o převodu majetku

Lučan Čechtice

Záměr o převodu majetku

Záměr-stavební parcely

Mikroregion Želivka-návrh rozpočtu na rok 2019

Navrh rozpoctu 2019 Mikroregion

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Záměr o převodu majetku

Záměr o převodu majetku

Záměr o pronájmu nebytových prostor

záměr o pronájmu nebytových prostor

Veřejné projednání o návrhu Územního plánu Načeradec

veřejné_projednání_návrhu_územního_plánu_Načerade

Dražební vyhláška

dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2...

Záměr o převodu majetku

záměr Čechtice záměr-mapa

EKOSO – návrh rozpočtu na rok 2019

_Návrh rozpočtu 2019 Ekoso _Návrh střednědobého výhledu 2019+2023-1Ekoso

Bene-bus:návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu 2019 Benebus

Usnesení ustavujícího Zastupitelstva městyse Čechtice

Usnesení ustavujícího zastupitelstva

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č.9-2018

Záměr o převodu majetku

Záměr-Keroušovi

Oznámení o ukončení 1. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

Oznámení_o_ukončení_1._etapy_Územní_studie_krajin-1

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka ustavující ZM

Záměr o pronájmu majetku

Záměr o pronájmu-Malá Paseka

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška-_oznámení_o_zahájení_řízení

Dražební jednání-elektronická dražba

Uveřejnění dražební vyhlášky Usnesení-elektronická dražba Exekuční příkaz

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8-2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Billboard_ZŠ-Čechtice

Odborné učebny Základní Škola Čechtice

Billboard_ZŠ Čechtice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva II.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva I.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Veřejná dražební vyhláška

Veřejná dražební vyhláška

Písemná zpráva zadavatele: Veřejná zakázka malého rozsahu:Oprava místní komunikace ul. U Vojtěcha

Oprava místní komunikace

Písemná zpráva zadavatele:Veřejná zakázka:Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Dodávka vybavení ICT

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Odvolání žadatele proti rozhodnutí KÚ SK-nepovolení zvlášť chráň.druhů živočichů

_cmelaci_-_dovoz

Veřejná vyhláška-úplná uzavírka – Čechtice, ul. V Braňce

Uzavírka II._TJ_Čechticepřechodná_úprava_OOP_TJ_Čechtice

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č.7-2018

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění-Čez distribuce

Rozhodnutí-Vyjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní

0_Brinkman_Polska_Sp._-_cmelak_-_dovoz_prodej_-_rozhodnuti-1

Nařízení-maximální ceny jízdného v rámci integr.veř.služeb

_Narizeni_-ceny jízdného_2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6-2018

Záměr o převodu majetku

Záměr o převodu majetku

Písemná zpráva zadavatele-„Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích“

Písemná zpráva zadavatele

Záměr o převodu majetku

záměr-Technosport Záměr -TEchnosport-Kahoun V.

Záměr o převodu majetku-Staré Práchňany

Staré Práchňany-záměr

Záměr o převodu majetku-Čechtice

Čechtice Technosport(část)-záměr

Záměr o převodu majetku-Jeníkov

Jeníkov-záměr

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

592072948_0_OOP_Přechodné_DZ_-_svatojakubská

Oznámení výběru dodavatele

Oznámení výběru dodavatele

Dotazník pro občany-„Plánování v oblasti vod.“

Dotazník

Rozpočtové opatření č.5/2018

Rozpočtové opatření č.5

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení výběru dodavatele

Výzva-Oprava místní komunikace-ul. U Vojtěcha

Výzva-Oprava místní komunikace-ul.U Vojtěcha Rozpočet- UL.K VOJTĚCHU ČECHTICE - VV Smlouva o dílo Výpis z katastru

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

586870396_1_Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_v_roce_2018_3._termin

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, druhu netopýr dlouhouchý

586760371-_netopyr_-_vyzkum_-_rozhodnuti

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2017-schválený

Závěrečný účet 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1-Prodloužení lhůty k podání nabídek-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Kopie - technicka-specifikace-cast-ict-slepyuzamcene-bunky

Závěrečný účet-Mikroregion Želivka

Navrh zaverecneho uctu mikroregionu Zelivka za rok 2017_txt Navrh zaverecneho uctu mikroregionu Zelivka za rok 2017 - prilohy

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

583098244_0_Usnesení - dražba nemovitostí_11.6.2018_1119

Výzva k podání nabídek -zadávací podmínky-Úprava přechodů podél silnice II./112 v Čechticích

Stavební povolení MěÚ Vlašim stav_pov180613175829_0001 2017_81 - Úprava přechodů podél silnice II-112 v Čechticích [zadání] 20180613 Smlouva o dílo Projektová_dokumentace

Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.4-2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

579362929_0_OOP_přechodné_Dz_-_úplná_uzavírka

Výzva k podání nabídek-zadávací podmínky-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Výzva k podání nabídek Kopie - Technická specifikace -část ICT slepyuzamcene bunky 20180524 Návrh kupní smlouvy pro část ICT

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.3

Oznámení kontaktních údajů pověřence

Oznámení kontaktních údajů na pověřence.docx

Veřejná vyhláška-nedoručitelná písemnost

_vyvěšení_nedoručitelné_písemnosti_-_Filip_Josef

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-úpravy na pozemních komunikacích

572619815_0_OOP

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Čechtice

Veřejná vyhláška -Projednání_návrhu_zadání_UP_Čechtice

Letní svoz popelnic

Letní svoz popelnic Letní svoz popelnic

Svoz nebezpečného odpadu

nebezpečný odpad

Vyúčtování(kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017

Čechtice-kal.17-vyúčtování

Rozpočtové opatření č. 2/2018

rozpočtové opatření č.2-2018

Benebus-oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Zveřejnění

Mikroregion Želivka-schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet Mikroregionu Želivka

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozp.č.1

Bene-bus: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 fin 12

Bene-Bus Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2017

Záměr o převodu majetku

Záměr SÚS SK

Záměr o převod majetku

Záměr o převod

Odborné učebny ZŠ Čechtice

Billboard_ZŠ Čechtice

Záměr o převod majetku

Schmitz,R.Lhotice

Záměr o převod majetku

Lohrovi, Čechtice

Závěrečné rozpočtové opatření městyse Čechtice

Závěrečné rozpočtové opatření

Výsledky voleb

volby prezident 1. kolo