Nařízení města Vlašim-záměr LHP

priloha_701132972_1_NAŘÍZENÍ-Vlašim_1-2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

190815140509_0001

Oznámení o konání opakované dražby

priloha__Oznámení o konání opakované dražby priloha_699985638_1_Katastrální mapa

Veřejná vyhláška-Stavební povolení-Lukavec-hranice kraje

Veřejná vyhláška-Lukavec-hranice kraje

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-Otročice

priloha_695062374_0_OOP_-_místní_úprava priloha_695062374_1_DIO_-_Otročice_silnice_III_111220_-_výměna_vodovodních_šoupa

Rozpočtové opatření č. 4/2019

rozpočtové opatření č. 4-2019

Oznámení o konání opakované dražby

priloha_687713659_2_Oznámení o konání opakované dražby priloha_687713659_1_Katastrální mapa

Veřejná vyhláška-částečná uzavírka ul. V Braňce(demolice zdi u hřiště)

priloha_687711689_0_OOP_-_přech._DZ

Rozhodnutí-úplná uzavírka náměstí Čechtice-Svatojakubské slavnosti

priloha_687711482_0_rozhodnutí_o_úplné_uzavírce

Veřejná vyhláška-stavební povolení-„vodovod Černičí“

priloha_687711461_0_Městys_Čechtice_-vodovod_Čechtice_-_Černičí_1

Veřejná vyhláška-OOP-úplná uzavírka silnic č.II/112 a č.II/150 v prostoru náměstí Čechtice

priloha_686874053_0_OOP_-_přech._DZ

Svatojakubské pouťové slavnosti 2019 v Čechticích

plakat-cechtice2019_4

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2018

Závěrečný účet 2018 za r.18 FIN,R.V.P2018 IMG_0002 IMG_0001 IMG-_0001

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3-2019

Veřejné zastupitelstvo-pozvánka

pozvánka

Rozhodnutí o úplné uzavírce-most Loket

_rozhodnutí_o_úplné_uzavírce-1

Veřejná vyhláška-zahájení stavebního řízení-most Lukavec

priloha_681079131_0_2019-04156

Oznámení o konání opakované dražby

_Oznámení o konání opakované dražby priloha_1_Katastrální mapa-1

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

_-_úplná_uzavírka-1 objízdná_trasa-1

Oznámení o zahájení řízení-úplná uzavírka silnice č.II/150(most Loket)

_oznámení_o_zahájení_řízení_-_úplná_uzavírka-1 priloha__objízdná_trasa-1

DSO BENE-BUS oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Zveřejnění-BENE-BUS

Záměr o převodu majetku

Záměr-p.Pejcl

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení vodovodního řízení-„Vodovod Čechtice-Černičí“

priloha_675500922_0_Městys_Čechtice_-_vodovod_Čechtice_-_Černičí_1

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2 - 2019

Pronájem hospody „Na Radnici“ v Křivsoudově

Žádosti na hospodu - hodnotící kritéria

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-2 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Otročice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-součtová VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Nakvasovice

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2019

prilohadne_0515_1902365293

Rozhodnutí-uzavírka náměstí Čechtice

priloha__zvl._užívání

Oznámení o konání opakované dražby

priloha_667477960_2_Oznámení o konání opakované dražby

Sdělení seznámení s podklady stavba „II/112 Zdislavice-hranice Středočeského kraje“

_seznámení_s_podklady-1

Záměr o převodu pozemku

Záměr-Rosecka

Rozpočtové opatření č.1/2019

rozpočtové opatření č. 1-2019

Veřejná vyhláška OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

priloha__OOP_-_přech._DZ

Oznámení o ukončení 2.etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace návrhu územní studie

priloha__oznámení_veřejné_konzultace

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídle voleb

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019-kraj.hyg.stanice Praha

pozvánka1_priloha_k_c.j._KHSSC_16260-3

Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Čechtice,ul. V braňce

_OOP_přechodné_DZ_Čechtice-1 priloha__1_Čechtice_V_Braňce

Veřejná vyhláška – OOP – ministersto zemědělství – kůrovec

priloha_veřejná vyhláška _2019-MZE-16212

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Čechtice

Výběrové řízení-MŠ Čechtice

Bene-bus: Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet 2018-Bene-bus

Výzva pro vlastníky lesů

priloha_653040277_1_Letak_kurovec_2_

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení

Vysvětlení zadávací dokumentace

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci1_Čechtice 2

Ceník vodného a stočného 2019

Ceník 2019

Výzva k podání nabídek

VŘ Vybavení školy ZADÁVACÍ PODMÍNKY sgn Nábytek_škola_poptávka_bez cen Schéma elektro chemie-1 Schéma elektro IT Schéma elektro skleník Schéma elektro Dílny Návrh kupní smlouvy pro vybavení

Zahájení správ.řízení-kácení M.Paseka a Čechtice

Kácení-M.Paseka,Čechtice

Zahájení správ.řízení-kácení Orlovská,Otročice

zahájení řízení-Otročice

Závěrečné rozpočtové opatření

Závěrečné rozpočt.opatření

Žádost o povolení výjimky z ochran.podmínek zvláště chráněných organismů-oznámení o zahájení řízení

AOPK_-_monitoring_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni

Záměr o pronájmu

pronájem lékárna

Obecně závazná vyhláška Městyse Čechtice č.1/2018

Vyhláška-komunálního odpadu

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2019 Výkaz-pro-hodnocení-plnění-rozpočtu

Rozpočtové opatření č.10/2018

Rozpočtové opatření č.10-2018

Dotaz podle zákona č.106/1999

FINELINER - Žádost podle zákona č. 1061999 Sb-1 Dotazník - kastrační program - LISTOPAD 2018-1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Záměr-stavební parcely Čechtice-mapa

Záměr o převodu majetku

Lučan Čechtice

Záměr o převodu majetku

Záměr-stavební parcely

Mikroregion Želivka-návrh rozpočtu na rok 2019

Navrh rozpoctu 2019 Mikroregion

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Záměr o převodu majetku

Záměr o převodu majetku

Záměr o pronájmu nebytových prostor

záměr o pronájmu nebytových prostor

Veřejné projednání o návrhu Územního plánu Načeradec

veřejné_projednání_návrhu_územního_plánu_Načerade

Dražební vyhláška

dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2...

Záměr o převodu majetku

záměr Čechtice záměr-mapa

EKOSO – návrh rozpočtu na rok 2019

_Návrh rozpočtu 2019 Ekoso _Návrh střednědobého výhledu 2019+2023-1Ekoso

Bene-bus:návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu 2019 Benebus

Usnesení ustavujícího Zastupitelstva městyse Čechtice

Usnesení ustavujícího zastupitelstva

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č.9-2018

Záměr o převodu majetku

Záměr-Keroušovi

Oznámení o ukončení 1. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

Oznámení_o_ukončení_1._etapy_Územní_studie_krajin-1

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka ustavující ZM

Záměr o pronájmu majetku

Záměr o pronájmu-Malá Paseka

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška-_oznámení_o_zahájení_řízení

Dražební jednání-elektronická dražba

Uveřejnění dražební vyhlášky Usnesení-elektronická dražba Exekuční příkaz

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8-2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Billboard_ZŠ-Čechtice

Odborné učebny Základní Škola Čechtice

Billboard_ZŠ Čechtice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Sokol Čechtice

Veřejnoprávní smlouva II.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Sokol Čechtice

Veřejnoprávní smlouva I.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Veřejná dražební vyhláška

Veřejná dražební vyhláška

Písemná zpráva zadavatele: Veřejná zakázka malého rozsahu:Oprava místní komunikace ul. U Vojtěcha

Oprava místní komunikace

Písemná zpráva zadavatele:Veřejná zakázka:Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Dodávka vybavení ICT

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Farnost Čechtice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Odvolání žadatele proti rozhodnutí KÚ SK-nepovolení zvlášť chráň.druhů živočichů

_cmelaci_-_dovoz

Veřejná vyhláška-úplná uzavírka – Čechtice, ul. V Braňce

Uzavírka II._TJ_Čechticepřechodná_úprava_OOP_TJ_Čechtice

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č.7-2018

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění-Čez distribuce

Rozhodnutí-Vyjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní

0_Brinkman_Polska_Sp._-_cmelak_-_dovoz_prodej_-_rozhodnuti-1

Nařízení-maximální ceny jízdného v rámci integr.veř.služeb

_Narizeni_-ceny jízdného_2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6-2018

Záměr o převodu majetku

Záměr o převodu majetku

Písemná zpráva zadavatele-„Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích“

Písemná zpráva zadavatele

Záměr o převodu majetku

záměr-Technosport Záměr -TEchnosport-Kahoun V.

Záměr o převodu majetku-Staré Práchňany

Staré Práchňany-záměr

Záměr o převodu majetku-Čechtice

Čechtice Technosport(část)-záměr

Záměr o převodu majetku-Jeníkov

Jeníkov-záměr

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

592072948_0_OOP_Přechodné_DZ_-_svatojakubská

Oznámení výběru dodavatele

Oznámení výběru dodavatele

Dotazník pro občany-„Plánování v oblasti vod.“

Dotazník

Rozpočtové opatření č.5/2018

Rozpočtové opatření č.5

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení výběru dodavatele

Výzva-Oprava místní komunikace-ul. U Vojtěcha

Výzva-Oprava místní komunikace-ul.U Vojtěcha Rozpočet- UL.K VOJTĚCHU ČECHTICE - VV Smlouva o dílo Výpis z katastru

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

586870396_1_Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_v_roce_2018_3._termin

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, druhu netopýr dlouhouchý

586760371-_netopyr_-_vyzkum_-_rozhodnuti

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2017-schválený

Závěrečný účet 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1-Prodloužení lhůty k podání nabídek-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Kopie - technicka-specifikace-cast-ict-slepyuzamcene-bunky

Závěrečný účet-Mikroregion Želivka

Navrh zaverecneho uctu mikroregionu Zelivka za rok 2017_txt Navrh zaverecneho uctu mikroregionu Zelivka za rok 2017 - prilohy

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

583098244_0_Usnesení - dražba nemovitostí_11.6.2018_1119

Výzva k podání nabídek -zadávací podmínky-Úprava přechodů podél silnice II./112 v Čechticích

Stavební povolení MěÚ Vlašim stav_pov180613175829_0001 2017_81 - Úprava přechodů podél silnice II-112 v Čechticích [zadání] 20180613 Smlouva o dílo Projektová_dokumentace

Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.4-2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo městyse Čechtice

Pozvánka OZ

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

579362929_0_OOP_přechodné_Dz_-_úplná_uzavírka

Výzva k podání nabídek-zadávací podmínky-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Výzva k podání nabídek Kopie - Technická specifikace -část ICT slepyuzamcene bunky 20180524 Návrh kupní smlouvy pro část ICT

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.3

Oznámení kontaktních údajů pověřence

Oznámení kontaktních údajů na pověřence.docx

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestava - FIN, rozvaha, výsl., příloha za r. 2017

Veřejná vyhláška-nedoručitelná písemnost

_vyvěšení_nedoručitelné_písemnosti_-_Filip_Josef

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-úpravy na pozemních komunikacích

572619815_0_OOP

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Čechtice

Veřejná vyhláška -Projednání_návrhu_zadání_UP_Čechtice

Letní svoz popelnic

Letní svoz popelnic Letní svoz popelnic

Svoz nebezpečného odpadu

nebezpečný odpad

Vyúčtování(kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017

Čechtice-kal.17-vyúčtování

Rozpočtové opatření č. 2/2018

rozpočtové opatření č.2-2018

Benebus-oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Zveřejnění

Mikroregion Želivka-schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet Mikroregionu Želivka

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozp.č.1

Bene-bus: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 fin 12

Bene-Bus Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2017

Záměr o převodu majetku

Záměr SÚS SK

Záměr o převod majetku

Záměr o převod

Odborné učebny ZŠ Čechtice

Billboard_ZŠ Čechtice

Záměr o převod majetku

Schmitz,R.Lhotice

Záměr o převod majetku

Lohrovi, Čechtice

Závěrečné rozpočtové opatření městyse Čechtice

Závěrečné rozpočtové opatření

Výsledky voleb

volby prezident 1. kolo

„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“- posuzování vlivů na život. protředí

Zahájení zjišťovacího řízení

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávacích podmínek č.1-Lesnická technika městyse Čechtice

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Rozpočet městyse Čechtice na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody podmínky

Výzva k podání nabídek-veřejná zakázka malého rozsahu-„Lesnická technika městyse Čechtice.“

Výzva k podání nabídek-Lesnická technika městyse Čechtice.

Veřejná zakázka-Oznámení o výběru dodavatele-„Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice“

Oznámení o výběru dodavatele

BENE-BUS-schválený rozpočet na rok 2018

BENE-BUS - Rozpočet 2018 BENE-BUS - Střednědobý výhled 2

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění

Veřejná zakázka-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-Vysvětlení zadávacích podmínek č.2

Vysvětlení č.2 Kopie - Kopie-Slepy_rozpocet_-_stavba-22.11.2017 Odpovědi_na_dotazy_6-11-1

Rozpočtové opatření 9/2017

Rozpočtové opatření 9-2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2019

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků-volba prezidenta ČR

Informace o počtu a sídlech voleb.okrsků

Veřejná zakázka-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Odpovědi na dotazy 1-5 Kopie - Slepy_rozpocet_-_stavba - 22.11.2017 Tabulka Vysvětlení č.1 sadovnické úpravy

Mikroregion Želivka-Návrh rozpočtu na rok 2018

navrh rozpoctu MZ 2018

EKOSO-Návrh rozpočtu na rok 2018,Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

521158650_0_Návrh rozpočtu 2018 521158650_1_střednědobý výhled 2018-2022

Veřejná zakázka:Dokumentace pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

ZÁVAZNÝ TEXT BUDOUCÍHO NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO Slepý rozpočet stavby Krycí list nabídky Zadávací podmínky Projektová dokumentace Výkresová dokumentace část 1 Výkresová dokumentace část 2

Rozpočtové opatření č.8/2017

Rozpočtové opatření č.8-2017

BENE-BUS-návrh rozpočtu na rok 2018

BENE-BUS - Rozpočet 2018 návrh BENE-BUS Střednědobý výhled 2-1

Zrušení výběrového řízení-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Zrušení výběrového řízení

Pozemkový fond ČR- Nabídka pozemků k pronájmu

515689955_1_JENIKOV_U_VLASIMI

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávací dokumentace č.4-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 Dotaz č.1 ač 4

Veřejná zakázka-Vysvětlení zadávací dokumentace č.3-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení č.3 Kontrola vložit

Vysvětlení zadávacích podmínek č.2 k Dokumentaci pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice (ze dne 22.9.2017).

Výkaz výměr přístavba ZŠ Čechtice Vysvětlení č.2 20171009 odpovědi na dotazy k výkazu výměr-2 Tab. - Dveře1 Tab. - Dveře2 Tab. - Dveře3 Tab. - Klemp.1 Tab. - Klemp.2 Tab. - Okna1 Tab. - Okna2 Tab. - Překlady Zelená střecha

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 k Dokumentaci pro výběr dodavatele-Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice (ze dne 22.9.2017)

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016-schválení

Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem městyse Čechtice dne 15.6.2017 bez výhrad.Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016 PŘÍLOHA 2016

Přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny

Doba a konání voleb 2017

Doba a konání voleb

Rozpočtové opatření č.7/2017

Rozpočtové opatření č.7 - 2017

Záměr o převodu majetku

Záměr-Šindelářová

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí

Pozvánka OVK 2017

Veřejná zakázka: Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

20170922 Zádavací podmínky sgn Seznam příloh_EI 401-Schéma rozvaděče R0 a R1 202- 2.NP- Osvětlení 301-Bleskosvod, uzemnění 102- 1.NP-Osvětlení 201- 2.NP-ElektroinstalaceP 003-Výpočet rizik 101- 1.NP-Elektroinstalace 002-Protokol určení vnějších vlivů 001-Technická zpráva PD pristavba-zs-cechtice 20170922 Krycí list nabídky 20170922 Závazný text budnávrSOD 20170922 Zádavací podmínky sgn C.3 C.1 Souhrná technická zpráva Průvodní ZPRÁVA 20170922 Výkaz výměr

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření č. 6 - 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace-volby

Rozpočtové opatření č.5/2017

Rozpočtové opatření č.5-2017

Kraj.veterinární správa-africký mor u divokých prasat

490540459_1_Informace_pro_obce_Stredoceskeho_kraje_-_asanace

Pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu

490268073_1_JENIKOV_U_VLASIMI

Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení

Rozpočtová opatření městyse Čechtice

Rozpočtová opatření

Doplnění zadáv.dokumentace č.2 – Výkaz výměr-Přístavba ZŠ Čechtice

vykaz_vymer

Informace podle zákona č. 106/1999Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

477754099_0_datova-schranka-dotaznik-3

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice-etapa II.-oprava zveřejnění textu

474794862_0_Oprava_zverejneni_textu_oznameni_Farma_pro_vykrm_Brojleru_Jenisovice_-_etapa_II

Přístavba ZŠ Čechtice-vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Oznámení záměru-„Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“

Oznámení záměru

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2016

Přezkoumání hospodaření - zpráva

Závěrečný účet městyse Čechtice za rok 2016

Závěrečný účet 1 2016 FIN 2-12 -2016 PŘÍLOHA 2016 Rohvaha 2016 Výsledovka 2016

Dokumentace pro výběr dodavatele – Přístavba školy Čechtice

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni 20170427 Příloha č. 1 ZP - krycí list-final 20170519 ZADÁVACÍ PODMÍNKY Škola-podepsany 20170519_1 Závazný text budnávrSODA - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva C - Situace D - Výkresová dokumentace 2 D - Výkresová dokumentace1 PENB Výkaz výměr ZOV

Rozpočet Městyse Čechtice na rok 2017

20170427145620

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na rok 2018-2020

Rozpočtový výhled na rok 2018-2020

Zrušení výzvy

Zrušení výzvy

Veřejná vyhláška malého rozsahu „Vodovod Jeníkov a vodovod Zhoř“

Vyzva k podani nabidek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Prilohy č 1 a 2

Veřejná vyhláška-Změny ochr.pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

440102195_0_Svihov_OPVZ_II_etapa_oznameni_OOP-1

Úřad práce ČR – zvýšení příspěvku na péči

TZ_prispevek_na_peci_cervenec2016

Záměr o směnu pozemků

záměr o směnu

Oznámení – Vydání Změny č. 2 ÚP obce Mnichovice

384874293_0_18507-2016_oznámení_dle_§_165

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu obce Pravonín

385023102_0_VV-oznameni-o-vydani