Veřejná vyhláška-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

priloha_-veřejná vyhláška_0_přech.DZ_CMS_Čechtice

Vyhláška o stanoveném systému schromažďování komunálního odpadu

Vyhláška-schromažďování odpadu

Vyhláška o místních poplatcích

Vyhláška-místní poplatky

Veřejná vyhláška-OOP-úplná uzavírka silnic č.II/112 a č.II/150 v prostoru náměstí Čechtice

priloha_686874053_0_OOP_-_přech._DZ

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení vodovodního řízení-„Vodovod Čechtice-Černičí“

priloha_675500922_0_Městys_Čechtice_-_vodovod_Čechtice_-_Černičí_1

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Čechtice-2 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Otročice-1 VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-součtová VSVAK_Mestys Cechtice_00231550_2018-Nakvasovice

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2019

prilohadne_0515_1902365293

Rozhodnutí-uzavírka náměstí Čechtice

priloha__zvl._užívání

Neznámí vlastníci pozemků

Neznámí vlastníci1_Čechtice 2

Vyúčtování(kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017

Čechtice-kal.17-vyúčtování

Veřejná vyhláška-daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška-finanční úřad

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

569397130_0_OOP_Přechodné_DZ

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích

Veřejná vyhláška návrh_DZ _DIO_-_přeznačení_D1

Veřejná vyhláška-lesní zákon

Veřejná výhláška_2017-MZE-16212

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí: II/128,II/150 Lukavec-hranice kraje

Veřejná vyhláška-Lukavec

Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška-uzavírka Čechtice

489357947_0_OOP_-_Čechtice 489357947_1_DIO_II-150_Čechtice,_oprava_vozovky_reklamace_180717tAqAk2

Veřejná vyhláška-uzavírka náměstí Čechtice

_OOP_Přechodné_DZ_-_svatojakubská

Veřejná vyhláška-výzva účastníkům řízení

Výzva Drda Č E C H T I C E

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu

Obecné závazná vyhláška

Veřejná vyhláška-Změny stávajícího ochranného pásma III.stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

470057099_0_SVIHOV_-_usneseni_o_zastaveni_rizeni

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

433720666_0_přechodná_úprava_OOP_CMS_Čechtice

Vyhláška městyse Čechtice č. 2/2016 – O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území městyse.

vyhlaska-hraci-automaty

Vyhláška městyse Čechtice č. 1/2016 -Zákaz podomního prodeje

vyhlaska-podomni-prodej

Veřejná vyhláška

409076832_2_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_priloha_3_20161013 409076832_1_odoimz_oop_navrh_kormo_stredocesky_kraj_20161013 409076832_0_odoimz_kormo_stredocesky_kraj_oop_verejna_vyhl_20161013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Vyhláška o odpadech ZV

Obecně závazná vyhláška Městyse Čechtice č.2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhláška vodné a odpady

Obecně závazná vyhláška Městyse Čechtice č. 1/2014 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.

vyhláška vodné a odpady