Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Čechtice

Výběrové řízení-MŠ Čechtice

Vánoční jarmark ZŠ Čechtice

ZŠ ČECHTICE an

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Billboard_ZŠ-Čechtice

Písemná zpráva zadavatele:Veřejná zakázka:Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Dodávka vybavení ICT

Den otevřených dveří – jídelna ZŠ

jidelna1

Den otevřených dveří – Základní škola

skola_dny_ot_dveri