Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Čechtice

Výběrové řízení-MŠ Čechtice

Písemná zpráva zadavatele: Veřejná zakázka malého rozsahu:Oprava místní komunikace ul. U Vojtěcha

Oprava místní komunikace

Písemná zpráva zadavatele:Veřejná zakázka:Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice-dodávka vybavení ICT

Dodávka vybavení ICT

Informace o zveřejňování dokumentů

Informace o zveřejnění rozpočtových dokumentů


Návrh rozpočtu městyse Čechtice na rok 2018
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočtové dokumenty obce

Tyto dokumenty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce na adrese www.mestys-cechtice.cz

Rozpočtové dokumenty obce: do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na Úřadě městyse Čechtice v úředních hodinách.