Obč.Sdružení

Sbor dobrovolných hasičů

Časté požáry a potřeba přivolávat na pomoc sousední hasičské sbory vedly k založení vlastního hasičského sboru v roce 1877. Jeho vznik vedl k oživení kultury v obci, hasičská cvičení lákala diváky a hasičské bály se pořádají dodnes. K prvnímu vybavení spolku patřila ruční stříkačka, žebříky a košíky, kterými se nalévala voda do stříkačky, která musela stát vždy blízko vodního zdroje. Stříkalo se nikoli hadicí, ale natáčecí, mosaznou rourou dlouhou 150 cm. V průběhu let a s množícími se úspěšnými hasičskými zásahy získával sbor lepší a lepší vybavení. První motorovou stříkačku získal sbor v roce 1935. V roce 1959 si hasiči brigádnicky postavili zbrojnici a v dalších letech odpracovali bezpočet brigádnických hodin na hasičských nádržích v ulici Na lázni a U Vojtěcha. Roku 1990 obdržel sbor nový vůz CAS 32 Tatra 148, se kterým zasahoval o dva roky později při požáru vlašimského zámku a dále vyjíždělo k mnoha požárům v okolí Čechtic. V roce 1997 byla převzata od ZD Čechtice stříkačka PPS12, která se používá dodnes. V následujících letech byl sbor vybavován výzbrojí a výstrojí určenými k použití při zásazích. Byly zakoupeny dýchací přístroje, proudnice, pracovní obleky, zásahové přilby a obuv a radiostanice. V roce 2002 byla zásahová jednotka převedena do kategorie JPO II a byl zakoupen vůz Škoda Felicia kombi. O rok později bylo v Hasičském domě nainstalováno svolávací zařízení Kanga +. Rok 2006 znamenal pro zásahovou jednotku zásadní zlom. Z HZS Benešov k nám byl převeden zásahový vůz CAS K25 Liaz. Od roku 2007 se družstva z Čechtic začínají častěji objevovat na soutěžích v požárním útoku. O rok později vzniklo družstvo mladých hasičů. V současnosti má sbor 135 členů včetně mladých hasičů. Starostou sboru je pan Vladimír Papež st. Zásahová jednotka má cca 35 výjezdů za rok, účastní se různých školení a námětových cvičení. Sbor má 1 soutěžní družstvo mužů, 2 družstva žen a 3 družstva mladých hasičů, která se účastní mnoha soutěží po celém okrese. Více na stránkách Myslivecké sdružení Čechtičtí myslivci kromě péče o revír brigádnicky sází stromky a sklízejí seno ze špatně přístupných ploch. Pořádají pravidelné hony a celoroční odstřel škodné. Na zdejší brokové střelnici soutěží ve střelbě. Jedním z vrcholů společenské sezóny v Čechticích bývá myslivecký bál. Sokol Čechtickou organizaci Sokola založil starosta Sokola v Křivsoudově, bratr Sedlák, v roce 1913. První vystoupení Jednoty sokolské proběhlo 5.7.1914, ve dvoře dnes již zbouraného hostince U Marešů. Činnost Sokola sice přerušily obě světové války, ale po nich byla vždy opět obnovena. Pod hlavičkou Sokola vystupovali místní fotbalisté a další sportovci, ale také ochotníci a Sokol zaštiťoval i místní kino. Sokolská jednota v Čechticích je aktivní i na přelomu tisíciletí. Český svaz včelařů Čechtická organizace Českého svazu včelařů, vzniklá v roce 1908, je nejstarší včelařskou organizací na Vlašimsku. V roce sedmdesátého výročí založení měla 78 členů s 578 včelstvy a státní statek s 20 včelstvy. V poslední době včelaře straší nákaza varroázy šířící se po republice. Mezi včelaře patří hlavně občané staršího věku, kteří se prostřednictvím zájmových kroužků snaží vychovat své mladé nástupce. Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů